3 Ważne Bariery Komunikacyjne Utrudniające Przebieg Mediacji

Jednym ze sposobów jaki możesz wykorzystać, aby rozwiązać konflikt jest mediacja. Przeszkodą w wypracowaniu porozumienia, dogodnego dla obu stron, są bariery komunikacyjne. Z tego powodu dość często obserwujemy brak postępów w rozmowach. Oddala się zatem szansa na pozytywne rozwiązanie sporu. Dlatego przedstawiamy 3 najczęściej występujące bariery komunikacyjne. Być może zechcesz się im bliżej przyjrzeć, aby je wyeliminować.

 1. Brak Wzajemnego Zaufania

  Bagaż doświadczeń jaki posiadasz, nie pozwala Ci czasem skupić się na teraźniejszości i na rzeczowym podejściu do tematów, które wymagają w zasadzie natychmiastowego rozwiązania. Trzeba pamiętać, że zaufanie to podstawa w dążeniu do osiągania kompromisów.W takiej sytuacji warto, abyś odpowiedział sobie na pytanie:

  „Co się musiałoby wydarzyć, żebym ja zaufał/zaufała drugiej stronie tak, aby wierzyć w szczerość składanych deklaracji a jednocześnie samemu działać w dobrej wierze?”

 2. Nieszanowanie Cudzego Czasu

  Każdy z nas posiada inny model życia, inne przyzwyczajenia, inne wzorce postępowania. Właśnie to sprawia, że oczekiwania w stosunku do drugiej strony, bez ich wyartykułowania, bywają niezrozumiałe. Błędne jest wtedy założenie, że strona potrafi dokładnie odczytać zawarty w słowach/czynach komunikat drugiej strony bez konieczności precyzyjnego objaśnienia sytuacji. Dlatego tak istotne jest wyrażanie swoich uczuć oraz refleksja nad tym, co dana sytuacja oznacza dla mnie. Wystrzeganie się ocen, a czasem wręcz ataku na drugą stronę będzie ogromnym postępem w komunikacji między Tobą a drugą stroną sporu.

 3. Brak Spójnych Komunikatów

  Z obserwacji mediatorów wynika, że najbardziej konstruktywne są spotkania w gronie wszystkich zainteresowanych, bez konieczności czynienia konsultacji w późniejszym terminie. Równie istotna jest także możliwość przygotowania się do spotkania. Żadna ze stron nie czuje się komfortowo w sytuacji, gdy przeciwnik zaskakuje ją jakimś działaniem. Ważne jest unikanie tego typu zachowań. Takie działanie nie buduje zaufania i nie przybliża do rozwiązania.

Mediacja a proces sądowy

Trzeba mieć świadomość, że mediacja, to nie proces sądowy, w którym stosuje się określone taktyki. To raczej próba pokazania swoich potrzeb drugiej stronie i pozwolenie na to, by ta druga strona zrozumiała, czego przeciwnik oczekuje, co go boli czy wręcz rani. To w żaden sposób nie jest okazywanie słabości, ale demonstracja pracy nad swoim postępowaniem w imię wspólnego dobra.

3 ważne pytania, które warto sobie zadać

 1. Co się stanie, jeśli w podanym terminie sąd nie wyda decyzji, która jest zgodna z Twoimi oczekiwaniami?
 2. Ile Twojego czasu i pieniędzy pochłonie ten nierozwiązany spór?
 3. Jak długo zamierzasz tkwić w stanie wiecznej wojny?

Problemy a wyrok sądowy
Rozstrzygnięcia sądu nigdy nie będą rozwiązaniem wszystkich problemów z jakimi się borykasz. Trzeba o tym pamiętać zanim zdecydujemy się na skorzystanie z długiej drogi sądowej.

Jeśli nauczymy się rozmawiać, łatwiej będzie wspólnie podjąć decyzje związane z rozwiązaniem konfliktu. Wzrasta szansa na zakończenie sporu. Podpisanie wspólnie wypracowanego rozwiązania prawdopodobnie będzie satysfakcjonowało Ciebie i drugą stronę. Aby tak się stało koniecznie musi pojawić się także wola porozumienia wszystkich uczestników konfliktu.


Źródła

fot. geralt/px

Autorzy

Urszula Winiarska

Pomysłodawca, Założyciel i Redaktor Serwisu StrefaMediacji.pl, Mediator Stały, Wiceprezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji. Od 2014 roku w swojej mediacyjnej pracy wykorzystuje doświadczenie zdobyte podczas praktykowania Uważności.

Irena Paczkowska

Pomysłodawca i Prezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji, mediator stały, współzałożyciel strony internetowej strefamediacji.pl