4 Kroki Do Ugody w Sprawie Wspólnego Dziecka Poza Salą Sądową

Porozumienie między partnerami dotyczące alimentów oraz zasad opieki na dzieckiem, można ustalić poza salą sądową. Jeśli zastanawiasz się jak to zrobić, ten tekst Ci to rozwiązanie przybliży.

Zalety pozasądowego rozwiązania sporu między Rodzicami

  1. Masz wpływ na wszystkie ustalenia i decyzje. Wystarczy porozumieć się w ważnych dla dziecka sprawach z drugą stroną. Rozwiązania znajdują się przecież w rękach matki i ojca. To Oni decydują wspólnie o przyszłości swoich dzieci.
  2. Na pewno odbędzie się to w dużo przyjaźniejszej atmosferze, bez dodatkowego stresu jaki wiąże się z salą sądową.

Zatem co zrobić, aby wypracować wspólnie takie porozumienie?

Potrzebne są 4 kroki… przy minimum formalności.

  1. Aby doszło do spotkania z udziałem mediatora strony powinny wyrazić swoją zgodę na udział w mediacji. Wynika to z zasady dobrowolności. Wystarczy, aby jedna ze stron złożyła wniosek. Gdy druga strona go zaakceptuje wtedy będzie można rozpocząć prostą procedurę mediacyjną.

  2. Istnieje także możliwość, że już na etapie telefonicznych rozmów ze stronami, mediator może sporządzić wstępną umowę. Wtedy strony spotykają się jedynie po to, aby ją podpisać. Jeśli to się nie uda, wtedy mediator organizuje wspólną sesję mediacyjną. Jej celem jest wypracowanie porozumienia. Na wszystkie ustalenia musi być zgoda obu stron.

  3. Jeśli zostanie wypracowana ugoda, mediator przygotowuje także protokół ze spotkania. Gdy strony zechcą zatwierdzić taką umowę, przed sądem, wtedy należy złożyć wniosek. Przygotowane dokumenty mediator przekazuje do sądu.

  4. Krok czwarty choć bardzo istotny dzieje się bez Twojego udziału. Co robi Sąd po przedstawieniu takiej dokumentacji? Najczęściej ugoda zawarta przed mediatorem zostaje zatwierdzana w postanowieniu niejawnym. Strony nie biorą w niej udziału. Taka ugoda jest traktowana równorzędnie z wyrokiem sądu. Postanowienie przesyłane jest drogą pocztową do osób biorących udział w mediacji.

Czy wybierzesz ten sposób rozwiązania sporu ?
Nie wiem. Ta decyzja należy do każdego z nas. Jeśli jednak zdecydujesz się na pozasądową drogę i włączysz mediatora, wtedy przygotuj następujące informacje:

  • imiona, nazwiska, miejsce zamieszkania,
  • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka (należy go dołączyć do wniosku o zatwierdzenie ugody),
  • dowody osobiste, które okazuje się mediatorowi, najczęściej podczas spotkania mediacyjnego.

Czy to prosta droga, bez zasadzek, wielu formalności...?
Jak myślisz? Cel tej drogi to uregulowanie spraw najbliższych nam osób, czyli naszych dzieci. Może to być też sposób prowadzący do spokojnej, bezpiecznej przyszłości dla rodziców. Gdy rozstają się bliscy kiedyś sobie ludzie a powody są różne, to nadal mogą przecież wspólnie dbać o dobro dzieci.

Jeśli po mediacji rodzice będą respektować i wypełniać warunki umowy, razem przecież ustalone, to istnieje szansa, na wykazanie się dojrzałym i odpowiedzialnym rodzicielstwem. Dzieci na pewno na tym zyskają, bo będą czuły się bezpieczne.


Źródła

dr A. Gójska, Mediacja w sprawach rodzinnych, Warszawa 2011
fot. geralt/px

Autorzy

Urszula Winiarska

Pomysłodawca, Założyciel i Redaktor Serwisu StrefaMediacji.pl, Mediator Stały, Wiceprezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji. Od 2014 roku w swojej mediacyjnej pracy wykorzystuje doświadczenie zdobyte podczas praktykowania Uważności.

Irena Paczkowska

Pomysłodawca i Prezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji, mediator stały, współzałożyciel strony internetowej strefamediacji.pl