Czego tak bardzo ważnego w życiu uczą Buszmeni swoje dzieci?

Wśrod Buszmenów dużą wagę przywiązuje się do rozmowy jako sposobu rozwiązywania problemów. Dzieci uczone są także panowania nad własnym temperamentem i powstrzymywaniem się od przemocy. Niezwykle ciekawie pisze na ten temat William L. Ury w książce pt. "Dochodząc do zgody".

Aktywne słuchanie
Antropolog i uznany w świecie mediator W.L. Ury zwraca uwagę na to, że podczas nieustannych rozmów w tej grupie słuchający ciągle reagują na opowieści innych. Często powtarzają to, co słyszą. Oznacza to, że Buszmeni w praktyce stosują technikę zwaną przez współczesnych psychologów "aktywnym słuchaniem". Taka rozmowa uwalnia emocje i zapobiega narastaniu napięć.

Dobre relacje jako klucz do zapobiegania konfliktom
Do zapobiegania konfliktom Buszmeni wykorzystują  dobre relacje. Budują je w oparciu o wzajemne zrozumienie, zaufanie i poprawną komunikację. Do ich dobrych zwyczajów należą nieustanne wizyty oraz wymiana podarunków.

Wyzwanie dla nas
Żyjąc w nowoczesnym społeczeństwie nie powinno być naszym cele naśladowanie Buszmenów. Ich sytuacja życiowa znacznie różni się od naszej.  Jak wskazuje autor naszym wyzwaniem powinno być raczej przekazynie trudnej umiejętności rozwiązywania sporów i nawiązywanie relacji nawet w sytuacjach konfliktowych.

Podczas Świąt obdarowujemy się prezentami. Wymianę podarunków możemy stosować także, gdy magia Świąt minie. Podarowanie komuś czegoś wartościowego (spokojnej rozmowy, zrozumienia, naszej uwagi, czasu...) może sprawić, że i my możemy w przyszłości otrzymać coś, co sprawi nam radość.


Źródła

William L. Ury, Dochodząc do zgody, Taszów 2006
fot. Victoria Sigurgeirsdottir/Flickr

Autor

Urszula Winiarska

Pomysłodawca, Założyciel i Redaktor Serwisu StrefaMediacji.pl, Mediator, Wiceprezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji