Jak zgłosić się do mediatora i rozpocząć mediacje?

Gdy przeczytasz te informacje dowiesz się wszystkiego o tym, co możesz zrobić, aby poszukać rozwiązań konfliktu w czasie mediacji. To sposób znacznie szybszy i prostszy niż postepowanie sądowe. A co najważniejsze, osoby w nim uczestniczące mają realny wpływ na treść zawartego między sobą porozumienia.

6 przykładowych spraw, które mogą być ustalone, gdy jako rodzice małoletniego dziecka/dzieci podjęliście decyzję o rozstaniu lub rozwodzie?

Ustalenie kontaktów z dziećmi, ich miejsca zamieszkania oraz sposobu sprawowania pieczy nad nimi.
Uzgodnienie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, czyli kto i w jaki sposób będzie podejmował decyzje związane ze sprawami dotyczącymi dzieci.
Porozumienie się w sprawie wysokości i sposobu ponoszenia kosztów utrzymania małoletnich dzieci.
• Jeśli zdarzy się, że mimo rozwodu będziecie zamieszkiwać pod jednym dachem możecie uzgodnić również sposób korzystania ze wspólnego miejsca zamieszkania.
• Poszukanie sposobu na podział wspólnego majątku oraz wzajemnych rozliczeń.
• Dogadanie się, co do warunków rozstania – bez orzekania o winie lub z winą.

Jeśli uda się wypracować porozumienie w tych sprawach, wtedy sprawa rozwodowa w Sądzie może skrócić się nawet do około 30 minut.

Jakie przykładowe sprawy może zgłosić Przedsiębiorca do mediacji gospodarczej?

  • Brak płatności lub terminowości zapłaty płatności ratalnych.
  • Zawieranie, sposób wykonania lub rozwiązanie umów handlowych.
  • Odszkodowania umowne i pozaumowne.
  • Naruszenie praw autorskich lub patentowych.
  • Spory wewnątrz kadry zarządzającej, pomiędzy menadżerami.

Być może zastanawiasz się teraz  nad wybraniem mediacyjnego sposobu.

Aby zgłosić swoją sprawę do mediacji masz do wyboru 2 drogi.

  1.  Mediacja – prywatna zwana także umowną lub pozasądową

Możesz zgłosić się do mediacji poprzez złożenie wniosku do mediatora ze
Stowarzyszenia Strefa Mediacji drogą elektroniczną na adres:
urszula.winiarska@strefamediacji.pl

Tutaj kliknij:  POBIERZ WNIOSEK

W przypadku dodatkowych pytań związanych ze złożeniem wniosku prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

Mediator Stały -  Irena Paczkowska: 669696 619
Mediator Stały -  Urszula Winiarska: 783 366 993

Co dalej po złożeniu wniosku?

• Mediator skontaktuje się z osobami uczestniczącymi w mediacji, aby ustalić termin wspólnego spotkania (mogą to być również spotkania indywidualne, pośrednie).
• Następnie odbędzie się posiedzenie mediacyjne (może też być ich kilka, jeśli będzie taka potrzeba osób biorących w nich udział).
• Przygotowanie i przekazanie niezbędnej dokumentacji: odpisów protokołu,, ewentulaną ugodę oraz rozliczenie kosztów mediacji, wynagrodzenia mediatora.

2. Mediacja Sądowa (cywilna lub karna), a także gdy sprawa toczy się w Prokuraturze lub na Policji można złożyć Wniosek o skierowanie do postępowania mediacyjnego. W trakcie posiedzenia na Sali sądowej, przed prokuratorem czy też policjantem można wskazać nazwisko wybranego mediatora np. ze Stowarzyszenia Strefa Mediacji.

Co dalej po otrzymaniu skierowana z Sądu, Prokuratury, Policji?

• Po otrzymaniu postanowienia z sądu ze skierowaniem sprawy do mediacji w zależności od przekazanych nam danych kontaktowych (numery telefonów, adres e-mail, adresy pocztowe) kontaktujemy się z tymi osobami oraz z ich pełnomocnikami, z którymi współpracujemy podczas poszukiwania rozwiązań konfliktu.
• Następnie odbywa się posiedzenie mediacyjne (może też być ich kilka, jeśli będzie taka potrzeba osób biorących w nich udział).
• Przygotowanie i przekazanie niezbędnej dokumentacji: odpisów protokołu, ewentualną ugodę oraz rozliczenie kosztów mediacji, wynagrodzenia mediatora.

O czym warto jeszcze wiedzieć?

  1. Podczas spotkania mediacyjnego poszukamy różnych sposobów i możliwości przybliżających do rozwiązania konfliktu, czy sporu.
  2. Rozmowa będzie koncentrować się na oczekiwaniach, potrzebach, emocjach i obawach oraz o argumentach prawnych.
  3. To spotkanie będzie poufne i skoncentrowane na rozwiązaniach dotyczących przyszłości, z uwzględnieniem zachowania poprawnych relacji.
  4. Atmosfera wspólnych rozmów o problemie będzie tworzona w oparciu o równowagę dwóch stron.

Mediacja to szansa na spokojną rozmowę o trudnych sprawach.
Możesz z niej skorzystać lub nie. Podstawą jest dobrowolnośc udziału w spotkaniu.

Pomyśl, co możesz zyskać, gdy się porozumiesz,
co stracisz, jeśli konflikt nadal pozostanie nierozwiązany.


Źródła

Kodeks Postępowania Cywilnego, art. 183 (1-15), sierpień 2019 r.

Autorzy

Urszula Winiarska

Pomysłodawca, Założyciel i Redaktor Serwisu StrefaMediacji.pl, Mediator Stały, Wiceprezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji. Od 2014 roku w swojej mediacyjnej pracy wykorzystuje doświadczenie zdobyte podczas praktykowania Uważności.

Irena Paczkowska

Pomysłodawca i Prezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji, mediator stały, współzałożyciel strony internetowej strefamediacji.pl