Krzesiwo, czyli ekonomia w bajce - konkurs plastyczny Światowych Dni Bajki

Wkrótce, czyli 13 czerwca będziemy obchodzić w Toruniu i we Włocławku Światowe Dni Bajki.

PRZEBIEG OBCHODÓW w Toruniu
10:30 - Uroczyste otwarcie w CKU
10:40 - Spektakl w wykonaniu dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 1 „ Sen o Toruniu”
11:15 – Przemarsz bajkowego korowodu ulicami Starówki
11:30 – Warsztaty dla dzieci w Baju Pomorskim
12.00- Zakończenie

Uczniowie z klas I - V mogą wziąć udział w konkursie plastycznym. Prace konkursowe będą związane z baśnią H.Ch. Andersena pt. "Krzesiwo".
Zachęcamy do udziału w konkursie, aby plastycznie poszukać odpowiedzi na pytania:

 • Co jest ważniejsze od pieniędzy?
 • Dlaczego człowiek pomimo bogactwa czuje się samotny?
 • Jak rozsądnie wydawać pieniądze i do czego może doprowadzić rozrzutność?
 • Co to znaczy, że dobra materialne są złudne?
 • Czy dzięki wytrwałości można osiągnąć wszystko?

Jury będzie brało pod uwagę oryginalność pracy, pomysłowość, wkład twórczy i wyobraźnię. W każdej kategorii wiekowej będzie przyznana nagroda główna.

Szczegółowy Regulamin Konkursu:

Stowarzyszenie „Strefa Mediacji”
oraz
Wyższa Szkoła Bankowa – kierunek Pedagogika i Szkoła Podstawowa nr 7
im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
ogłaszają konkurs pt.

„Czarodziejskie krzesiwo, czyli ekonomia w bajce”

1. Celem konkursu jest:
• poznanie baśni „Krzesiwo” - H. Ch. Andresena,
• rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży,
• rozwijanie wyobraźni, wrażliwości estetycznej i talentów plastycznych,
• zwrócenie uwagi na sposób rozwiązywania sporów, poprzez dialog i dochodzenie do zgody.

2. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Strefa Mediacji. Współorganizatorami są: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu i Bydgoszczy -kierunek Pedagogika, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wśród uczniów Szkół Podstawowych
w następujących kategoriach wiekowych:

 •  klasa I
 • klasa II
 • klasa III
 • klasy IV – V


4. Zadaniem uczestników jest nadesłanie pracy plastycznej w formie płaskiej, wykonanej dowolną techniką, format A4 lub A3. Jury będzie brało pod uwagę: oryginalność, pomysłowość, walory plastyczne, samodzielność, estetykę oraz związek z tematem.

5. Praca plastyczna winna być opisana czytelnie na odwrocie:

 •  imię, nazwisko oraz wiek autora, klasa
 •  imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem praca została wykonana (wraz z nr telefonu),
 •  nazwę, adres i nr telefonu szkoły oraz e-mail szkoły.

6. Prace należy nadesłać do 30 maja 2019 r. na adres: Szkoła Podstawowa nr 7 w Toruniu, ul. Bema 66, 87-100 Toruń.

7. Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.

8.Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie oraz dostarczone po terminie nie będą podlegały ocenie.

9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora w rozumieniu art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

10. Listę nagrodzonych uczestników oraz powiadomienie o dacie i miejscu wręczania nagród wyślemy drogą e-mailową do zainteresowanych.
Laureaci otrzymają nagrody i dyplomy. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone
w czerwcu podczas obchodów Światowych Dni Bajki.
Prace wybranych laureatów będą prezentowane na wystawie w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Organizator przyzna jedną nagrodę główną w każdej z czterech kategorii wiekowych oraz 6 wyróżnień. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z osobami odpowiedzialnymi za konkurs:
Szkoła Podstawowa nr 7w Toruniu Urszula Winiarska (+48 783 366 993), Stowarzyszenia Strefa Mediacji: Irena Paczkowska (+48 669 696 619)
Wyższa Szkoła Bankowa: Katarzyna Wiśniewska – Borysiak menedżer kierunku Pedagogika (+48 607 402 080)

 
Źródła

fot.kalhh/px

Autorzy

Urszula Winiarska

Pomysłodawca, Założyciel i Redaktor Serwisu StrefaMediacji.pl, Mediator, Wiceprezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji

Irena Paczkowska

Mediator, założyciel Ośrodka Mediacji w Toruniu, Prezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji, współtwórca Serwisu StrefaMediacji.pl