Mediacja Mostem do zakończenia sporu.

Mediacja mostem do porozumienia, czyli Raport z Międzynarodowego Dnia Mediacji 2012.
Od 2006 roku obchodzimy w Polsce Międzynarodowy Dzień Mediacji. W tym roku podjęliśmy się zorganizowania obchodów w trzech miastach: Toruniu, Włocławku i Bydgoszczy. Przez cztery dni proponowaliśmy wydarzenia, których zadaniem było przybliżenie idei mediacji.

Pierwszy dzień
We wtorek 16 października 2012 w Ośrodku Terapii Zajęciowej „Karczemka” odbyły się warsztaty plastyczne integrujące środowisko osób niepełnosprawnych z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Toruniu.
Przedstawione zostały prace plastyczne uczniów ( wiek-9 lat)na temat " Zgoda buduje - wybieram mediacje". Przyznano nagrodę publiczności i nagrodzono najciekawsze prace. Wszyscy uczestnicy tego spotkania otrzymali dyplomy przygotowane przez Zakład Karny we Włocławku.

Drugi dzień
W środę 17 października 2012 mediatorzy uczestniczyli w interesującym spotkaniu informacyjnym dla funkcjonariuszy Policji, w Komendzie Miejskiej Policji w Toruniu. Podczas prezentacji informacji o mediacji karnej uczestnicy spotkania zadawali wiele pytań. Pogłębienie wiedzy w przyszłości może przyczynić się do szerszego stosowania i polecania tej formy łagodzenia konfliktów.
Kolejnym punktem programu w tym dniu był dyżur mediacyjny w Izbie Przemysłowo - Handlowej na temat mediacji gospodarczych, a następnie w toruńskim Sądzie Rejonowym.

Trzeci dzień
w czwartek 18 października 2012 we Włocławek odbyło się potkanie informacyjne dla wychowawców oraz funkcjonariuszy Służby Więziennej w Zakładzie Karnym. Przedstawione zostały następujące zagadnienia:
- Czym jest mediacja?
- Kim jest mediator?
- Dla kogo przeznaczona jest mediacja?
- Zalety mediacji.
- Gdzie znaleźć mediatora?

Czwarty dzień
W piątek 19 października 2012 w Bydgoszczy odbyło się spotkanie dla studentów pt. „Mediacja Integruje” na terenie Wyższej Szkoły Bankowej.
W tym dniu powołane zostało do życia Koło Naukowe Psychologii, Mediacji i Negocjacji.

Oficjalnie uruchomiono także projekt portalu internetowego: Strefa Mediacji.pl którego podstawowym celem będzie upowszechnianie podstawowych informacji dotyczących mediacji jako sposobu rozwiązywania trudnych problemów i budowania porozumienia. Artykuły i informacje w tym serwisie będą kierowane przede wszystkim do tych, którzy zamiast kierować sprawę do sądu zechcą sprawdzić inny, nowocześniejszy i szybszy sposób na rozwiązanie konfliktu.
W ostatnim dniu dokonaliśmy również podsumowania działań, wydarzeń podjętych w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji 2012.

Podziękowania
Serdecznie dziekujemy za otrzymane patronaty:
1. Prezydentów Miast: Bydgoszczy, Torunia i Włocławka,
2. WSB (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu wraz z Wydziałem Zamiejscowym z Bydgoszczy),
3. IPH w Toruniu,
oraz
Patronat Honorowy Pułkownika Dariusza Szatkowskiego- Dyrektora Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej.

Specjalne podziękowania kierujemy do Instytucji wspierających nasze działania:
1. Sądu Rejonowego w Toruniu,
2. Komendy Miejskiej Policji w Toruniu,
3. Szkoły Podstawowej nr 7 w Toruniu,
4. Zakładu Karnego we Włocławku,
5. Fundacji im. Brata Alberta WTZ "Karczemka" w Otłoczynie.

W przyszłym roku jako organizatorzy skorzystamy z doświadczeń, które już za nami i z zaangażowaniem będziemy dbać o to, by z informacją o mediacji dotrzeć do jak najbardziej zróżnicowanej grupy odbiorców.
Dlaczego? Chcemy, aby każdy miał wybór sposobu, w jaki rozwiązuje spory.

Zespół d/s organizacji MDM-2012

 

Autor

Urszula Winiarska

Pomysłodawca, Założyciel i Redaktor Serwisu StrefaMediacji.pl, Mediator Stały, Wiceprezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji. Od 2014 roku w swojej mediacyjnej pracy wykorzystuje doświadczenie zdobyte podczas praktykowania Uważności.