Mediacja, Nowa Kultura Rozwiązywania Sporów Przez Przedsiębiorców... i nie tylko

Chcesz rozwiązać spór szybciej, sprawniej, obniżając jednocześnie koszty finansowe i emocjonalne? Bądź z nami podczas październikowej Konferencji. Przekonaj się, że spory między przedsiębiorcami (i nie tylko) można rozwiązywać także poza sądem.

W tym roku w ramach obchodów MDM 2013 pragniemy przybliżyć przedsiębiorcom temat mediacji gospodarczych. W tym celu zaprosiliśmy gości, aby przedstawili pozasądowy sposób rozwiązywania sporów.
Według statystyk prowadzonych przez ekspertów Banku Światowego najsłabszym ogniwem w całym procesie dochodzenia swoich praw, także przez przedsiębiorców, jest wykonalność orzeczeń.

Jak to wygląda w Polsce?

Na egzekucję czeka aż 2 miliony spraw. A jak długo trzeba czekać? Cierpliwość koniecznie wskazana, bo średni czas trwania jednej sprawy waha się od 300 do nawet 400 dni. Niestety tylko 3% spraw gospodarczych rozwiązywanych jest w sposób polubowny.

Istotna przyczyna tej sytuacji?

Jedną z ważniejszych przyczyn takiego stanu rzeczy jest niska świadomość osób uwikłanych w konflikt, dotycząca możliwości wykorzystania alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów, w tym mediacji.

Zapoznaj się teraz z programem Konferencji
  „ Mediacja – nowa kultura rozwiązywania sporów przez przedsiębiorców... i nie tylko”.

Miejsce: Wyższa Szkoła Bankowa, Bydgoszcz ul. Fordońska 74
Czas: 13:30 – 18:00

Program Konferencji, która odbędzie się 17 października 2013 (czwartek) w Bydgoszczy

13:30-14:00 – Rejestracja uczestników

14:00-14:10 - Otwarcie Konferencji

14:15-14:35 - dr Tomasz Kucharski - „Wpływ konfliktu na relacje międzyludzkie."

14:35 - 14:50 - poseł PO Tomasz Lenz - "Konflikt w obszarze polityczno - gospodarczym."

14:50-15:20 -  Koło Naukowe Psychologii, Mediacji i Negocjacji - „Alernatywne sposoby rozwiązywania konfliktów, obszary mediacji, poróœnanie cech postępowania sądowego i mediacji."

15:20 – 15:35 - Przerwa

15:40-16:10 - prof. Monika Płatek - Wydział prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego - „Sankcje karne a sprawiedliwość naprawcza."

16:10-16:40Łukasz Łaniecki - mediator sądowy, negocjator, Michał Wysocki -  mediator - „Dlaczego dobry prawnik procesowy to także doradca klienta w sporze? O wartości dodanej usługi prawnej."

16:40 : 17:00 - Pytania do gości

17: 00 – 17:10 - Zakończenie, podziękowanie

17:10 – 18:00 - Dyżury mediatorów

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Organizatorzy:
Wyższa Szkoła Bankowa, Koło Naukowe Psychologii, Mediacji i Negocjacji, Stowarzyszenie Strefa Mediacji

Patronaty Honorowe:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Prezydent Miasta Bydgoszczy
Prezydent Miasta Torunia
Sąd Okręgowy w Toruniu
Izba Przemysłowo - Handlowa z Torunia
Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli

Patronat nad wydarzeniami w ramach MDM 2013 objęła: Spółka Shorewood Poland z Krobi

Zespół d/s Organizacji MDM 2013

Partner technologiczny
: Studio Quanta
fot. Benoit Larochelle/500px

Autorzy

Urszula Winiarska

Pomysłodawca, Założyciel i Redaktor Serwisu StrefaMediacji.pl, Mediator Stały, Wiceprezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji. Od 2014 roku w swojej mediacyjnej pracy wykorzystuje doświadczenie zdobyte podczas praktykowania Uważności.

Irena Paczkowska

Pomysłodawca i Prezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji, mediator stały, współzałożyciel strony internetowej strefamediacji.pl