Mediacja Pozwala na Rozwiązanie Sporu w Ciągu 42 Dni

"Tam, gdzie są ludzie, tam są konflikty."


Chociaż głównym tematem konferencji była mediacja gospodarcza, to przedstawione informacje, mogą zainteresować nie tylko przedsiębiorców.

Czas trwania mediacji

W rzeczywistości Polska wyprzedza kraje Unii Europejskiej, gdyż średnia długość trwania mediacji w naszym kraju wynosi 42 dni, a w pozostałych krajach regionu 87 dni.

Satysfacja z wypracowanego rozwiązania i poufność

Mediacja pozwala na osiągnięcie satysfakcji przez obie strony sporu, podkreślała na konferencji dr E. Gmurzyńska. To istotne, bo przecież nie można byc pewnym, że sąd wyda wyrok sprawiedliwy, czyli po Twojej myśli. Druga strona sporu myśli dokładnie tak samo i liczy na pozytywny dla siebie wyrok.

Przy formułowaniu ugody biorą udział obydwie strony sporu. Dzięki temu w mediacji uwzględniane są ich potrzeby. Przynosi to istotną korzyść, gdyż przyczynia się do lepszej wykonalności zapisanych ustaleń i zachowania dobrych relacji. Postępowanie sądowe natomiast raczej zaostrza relacje.

Skuteczność ugody zawartej na drodze mediacji wynosi 80%.

Jeśli ugodę zawartą przed mediatorem, zatwierdzi sąd, ma ona wtedy moc ugody sądowej, więc otrzymasz również tytuł wykonawczy.
Na uwagę zasługuje poufność rozmów w mediacji. Muszą ją zachować wszyscy uczestnicy spotkania.

Jaką metodą jest mediacja - 6 cech

  1. Metoda Inteligentna (szybka i niezbyt kosztowna),
  2. Metoda Nowej Generacji,
  3. Metoda Przyszłości,
  4. Metoda Domyślna (prawnicy mogą rekomendować różne możliwości),
  5. Metoda Wielofunkcyjna (do zastosowania w wielu sprawach),
  6. Metoda Wspólna/Globalna (wszędzie na świecie obowiązują takie same zasady).

Od czego zacząć?

Jeśli uda się nam zmienić podejście i nastawienie do konfliktu, wtedy będziemy gotowi do skorzystania z mediacji. Będzie to powrót do korzeni, czyli rozmowy dwóch osób w obecności neutralnego mediatora. Zamiast długotrwałego, kosztownego postępowania sądowego możesz wybrać mediacje i nie będzie wtedy przegranych. Jeśli bliska jest Ci zasada Win-Win, to dlaczego jej nie zastosować w przypadku konfliktu?
Dobrym przykładem stosowania mediacji są Stany Zjednoczone, gdzie wykorzystuje się tą metodę w 90 % spraw.

Czy to brzmi zachęcająco? Czy przedsiębiorcom potrzebna jest mediacja?


Źródła

dr Ewa Gmurzyńska - radca prawny, absolwentak Wydziału Prawa i Administracji UW oraz University of Florida Levin College of Law w USA, wykładowca w Centrum Prawa Amerykańskiego, mediator, wiceprzewodnicząca Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów.

fot. Monthly/Fotolia

Autorzy

Urszula Winiarska

Pomysłodawca, Założyciel i Redaktor Serwisu StrefaMediacji.pl, Mediator Stały, Wiceprezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji. Od 2014 roku w swojej mediacyjnej pracy wykorzystuje doświadczenie zdobyte podczas praktykowania Uważności.

Irena Paczkowska

Pomysłodawca i Prezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji, mediator stały, współzałożyciel strony internetowej strefamediacji.pl