Mediacja-sposób na rozwiązywanie sporów i jej praktyczne wykorzystanie w przedsiębiorstwie.

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy na temat alternatywnych metod rozwiązywania sporów i konfliktów. Świadomy wybór przedsiębiorcy - mediacja czy proces sądowy? - poprzez dokonanie analizy ryzyka i kosztów poszczególnych rozwiązań, a także poznanie procedury mediacyjnej - jak skorzystać z mediacji? Uświadomienie sobie na ile mediacja może pomóc w sytuacji spornej minimalizując czas, koszty i stres.

Chcesz wiedzieć więcej o mediacji gospodarczej?

Kliknij w ten link, posłuchaj, zobacz i skomentuj!

Cele i korzyści.
- Rozpoznawanie źródeł powstawania konfliktów.
- Skrócony czas i obniżone koszty postępowania.
- Rola mediatora - prawa i obowiązki.
- Niezbędne dokumenty dotyczące mediacji.
- Charakter prawny ugody zawartej przed mediatorem.

Program szkolenia:

- Metody rozwiązywania konfliktów (porównanie metod i wskazanie różnic).
- Ocena ryzyk procesowych - współpraca z pełnomocnikiem i innymi specjalistami.
- Prawne regulacje mediacji.
- Zastosowanie mediacji - wskazania i przeciwwskazania.
- Dwukierunkowe prowadzenie mediacji (sposób wszczęcia postępowania oraz wybór prowadzenia mediacji).
- Przebieg postępowania mediacyjnego (symulacja mediacji).

Poznać znaczy zrozumieć. Zrozumienie idei mediacji przez przedsiębiorców pomoże w wyborze sposobu rozwiązywania nieuniknionych konfliktów.

fot.spekulator/sxc.h

Autorzy

Urszula Winiarska

Pomysłodawca, Założyciel i Redaktor Serwisu StrefaMediacji.pl, Mediator Stały, Wiceprezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji. Od 2014 roku w swojej mediacyjnej pracy wykorzystuje doświadczenie zdobyte podczas praktykowania Uważności.

Irena Paczkowska

Pomysłodawca i Prezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji, mediator stały, współzałożyciel strony internetowej strefamediacji.pl