Pani Mediacja Jest Wśród Nas - Konkurs Plastyczny w Ramach Obchodów MDM 2013

Wiesz zapewne o tym, że istnieje przemoc bez użycia siły fizycznej. Według założeń opracowanych przez doktora Marshala B. Rosenberga nazywa się ją przemocą werbalną. Czy nasze dzieci doświadczają jej? Oczywiście, że tak!

W sytuacjach konfliktowych niektóre używane słowa i sposoby wyrażania się, utrudniają dzieciom (dorosłym i młodzieży również) wysłuchanie się oraz wzajemne zrozumienie siebie.

Dr Marshal wyróżnia 4 rodzaje tego typu komunikatów.

 1. Porównania:
  "On uderzył mnie mocniej niż ja".
 2. Osądy moralne (krytyka, obwinianie):
  "Kłamiesz!".
 3. Stawianie żądań:
  "Albo pójdziesz się ze mną bawić, albo nie kupię Ci czekolady".
 4. Uchylanie się od odpowiedzialności:
  "Uderzyłem go, bo ona mi kazała".

W czasie szkolnych zajęć i zabaw konflikty zdarzają się codziennie. Trzeba zatem od najmłodszych lat pokazywać i uczyć dzieci sposobów rozwiązywania spornych spraw. Dlatego w tym roku postanowiliśmy zorganizować konkurs plastyczny:

                                    pt. "Pani Mediacja Jest Wśród Nas".

Dla kogo organizujemy ten konkurs?
Skierowaliśmy go do dzieci w wieku 6 - 10 lat.
Wręczenie nagród dla zwycięskiego zespołu odbędzie się w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji w dniach 14 - 17 października 2013.

CELE KONKURSU:

 • zachęcenie dzieci do poznania mediacji jako sposobu na rozwiązywanie konfliktów;
 • kształtowanie nawyków poszukiwania rozwiązań polubownych;
 • wyrabianie umiejętności uważnego słuchania jako podstawy do właściwego sposobu porozumiewania się;
 • rozwijanie kreatywności w plastycznym przedstawianiu emocji;
 • przestrzeganie zasad i reguł podczas przedstawiania własnych opinii.

Ministerstwo Sprawiedliwości objęło te działania Patronatem Honorowym.

Fundatorem nagród w konkursie propagującym Międzynarodowy Dzień Mediacji 2013 jest Spółka: Shorewood Poland Sp. z o.o z Krobi.

Partner technologiczny MDM 2013: Quanta Studio.

Czekamy z niecierpliwością na to, jakie prace dzieci wykonają i czym nas zaskoczą w swoich wyobrażeniach i odczuciach dotyczących mediacji.
Wszystkim młodym uczestnikom konkursu życzymy dobrej zabawy i udanych artystycznych pomysłów.

Zespół d/s organizacji MDM - 2013


Źródła

Ingrid Holler,Porozumienie bez przemocy, Warszawa 2012

Autorzy

Urszula Winiarska

Pomysłodawca, Założyciel i Redaktor Serwisu StrefaMediacji.pl, Mediator Stały, Wiceprezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji. Od 2014 roku w swojej mediacyjnej pracy wykorzystuje doświadczenie zdobyte podczas praktykowania Uważności.

Irena Paczkowska

Pomysłodawca i Prezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji, mediator stały, współzałożyciel strony internetowej strefamediacji.pl