Podaruj Innym Radość Nie Tylko W Święta.

Wyzwanie dla nas
Podczas Świąt i innych uroczystości obdarowujemy się prezentami. Wymianę podarunków możemy stosować także, gdy magia Świąt minie. Podarowanie komuś czegoś wartościowego (spokojnej rozmowy, zrozumienia, naszej uwagi, czasu...) może sprawić, że i my możemy w przyszłości otrzymać coś, co sprawi nam radość.

Żyjąc w nowoczesnym społeczeństwie nie powinno być naszym celem naśladowanie Buszmenów. Ich sytuacja życiowa znacznie różni się od naszej. Jak wskazuje William L. Ury naszym wyzwaniem powinno być raczej:

  • przekazywanie trudnej umiejętności rozwiązywania sporów
  • nawiązywanie relacji nawet w sytuacjach konfliktowych.

 A jak rozwiązują problemy Buszmeni?
Wśrod Buszmenów dużą wagę przywiązuje się do rozmowy jako sposobu rozwiązywania problemów. Dzieci uczone są także panowania nad własnym temperamentem i powstrzymywaniem się od przemocy. Niezwykle ciekawie pisze na ten temat William L. Ury w książce pt. "Dochodząc do zgody".

Aktywne słuchanie
Antropolog i uznany w świecie mediator W.L. Ury zwraca uwagę na to, że podczas nieustannych rozmów w tej grupie słuchający ciągle reagują na opowieści innych. Często powtarzają to, co słyszą. Oznacza to, że Buszmeni w praktyce stosują technikę zwaną przez współczesnych psychologów "aktywnym słuchaniem". Taka rozmowa uwalnia emocje i zapobiega narastaniu napięć.

Dobre relacje jako klucz do zapobiegania konfliktom
Do zapobiegania konfliktom Buszmeni wykorzystują dobre relacje. Budują je w oparciu o wzajemne zrozumienie, zaufanie i poprawną komunikację. Do ich dobrych zwyczajów należą nieustanne wizyty oraz wymiana podarunków.

Dobrej komunikacji można się nauczyć.

Skutecznej komunikacji można się nauczyć, poprzez ćwiczenia doskonalące tą umiejętność. Z pewnością warto to robić. Z przeprowadzonych bowiem badań wynika, że aż 85% Twojego sukcesu, w każdej dziedzinie życia , zależy od umiejętności skutecznego porozumiewania się. Dlaczego tak jest? Otóż wszystko, co robimy i czego nie robimy, wymaga obecności innych osób. Także wypracowanie prorozumienia jest możliwe tylko wtedy, gdy obie strony spotkają się po to, by wspólnie poszukać rozwiązania konfliktu.

 


Źródła

William L. Ury, Dochodząc do zgody, Taszów 2006
fot. Robert Proksa/www.sxc.hu

Autor

Urszula Winiarska

Pomysłodawca, Założyciel i Redaktor Serwisu StrefaMediacji.pl, Mediator, Wiceprezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji