Poznajmy Prawdziwy Smak Mediacji

Maj to szczególny miesiąc w przyrodzie. Dla nas będzie to pamiętna data. 23 maja 2013r. zostaliśmy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego, przy uczestnictwie Prezydenta Miasta Torunia, jako Stowarzyszenie Strefa Mediacji.

Jaki cel wyznaczyliśmy dla Strefy Mediacji?

Stowarzyszenie jednoczy i zrzesza osoby zajmujące się zawodowo oraz sympatyzujące
z alternatywnymi metodami rozwiązywania konfliktów, w szczególności mediacjami bądź dziedzinami pokrewnymi – w trosce o umożliwienie im pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz doskonalenia kwalifikacji niezbędnych dla wykonywania zawodu zgodnie z przepisami prawa, profesjonalnymi standardami, dobrą praktyką i zasadami etycznymi.

Jak zamierzamy realizować cele?

  1. Będziemy prowadzić działalność oświatową w zakresie przygotowania do zawodu oraz inne formy działalności edukacyjnej, informacyjnej i konsultacyjnej w celu ustawicznego doskonalenia kwalifikacji z dziedziny mediacji i dziedzin pokrewnych.
  2. Zamierzamy organizwać szkolenia, warsztaty edukacyjne, kursy, konferencje, wykłady, debaty, edukacyjne impreyz integracyjne, itp. celem podnoszenia kwalifikacji mediatorów i świadomości osób pozostających w sporze.
  3. Pragniemy organizować akcje mające promować korzystanie obywateli
    z alternatywnych metod rozwiązywania sporów i konfliktów.
  4. Będziemy upowszechniać wiedzę  za pośrednictwem Internetu oraz innych środków masowego przekazu, w szczególności w formie: audycji telewizyjnych i radiowych, artykułów prasowych, filmów telewizyjnych, wywiadów w prasie, radiu i telewizji oraz za pośrednictwem wydawnictw.
  5. Podejmiemy współpracę z osobami fizycznymi, prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, ale posiadającymi podmiotowość prawną, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami państwowymi oraz organami administracji publicznej celem upowszechniania i efektywnego wdrażania modelu działań prawnych objętych zadaniami Stowarzyszenia.
  6. Zajmiemy się prowadzeniem działalności edukacyjnej, szkoleniowej, coachingowej, badawczej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
  7. Uruchomimy doradztwo i konsultacje dla osób prawnych oraz instytucji i organizacji w zakresie stosowania mediacji i innych metod ADR.
  8. Będziemy brali udział w konsultacjach społecznych.

To są tylko niektóre, przykładowe cele. Jeśli chcesz wiedzieć więcej zajrzyj tytaj.

Zespół: StrefaMediacji.pl

fot. Cherniak L./Fotolia

 

Autorzy

Urszula Winiarska

Pomysłodawca, Założyciel i Redaktor Serwisu StrefaMediacji.pl, Mediator, Wiceprezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji

Irena Paczkowska

Mediator, założyciel Ośrodka Mediacji w Toruniu, Prezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji, współtwórca Serwisu StrefaMediacji.pl