Start "STO", czyli Szkoleniowo Trenerskiego Ośrodka w Toruniu, 21 marca 2015

Zapoznaj się z zakresem tematycznym warsztatów i szkoleń przygotowanym przez Szkoleniowo Trenerski Ośrodek - STO. Ośrodek powstał dzięki inicjatywie mediatorów.
Przygotowujemy również indywidulane pogramy szkoleniowe dla firm i instytucji z całej Polski.

Przykładowe Szkolenie

Praktyczne aspekty negocjacji w biznesie - klauzule negocjacyjne

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy na temat klauzul podlegających negocjacjom z partnerem biznesowym, czego efektem będzie świadome podejmowanie decyzji przez osoby odpowiedzialne w firmach za sprzedaż a także uczestnicy zdobędą wiedzę jakie kwestie negocjacyjne muszą poruszyć z klientem aby zawrzeć dobrą umowę handlową w interesie obu stron. Uczestniczy będą umieli również zaplanować i efektywnie przygotować się do rozmów negocjacyjnych.

Uczestnicy szkolenia:
Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do osób, których odpowiedzialność zawodowa obejmuje między innymi rolę nawiązywania współpracy, negocjowania umów handlowychi warunków w relacji prawno – ekonomicznej, czyli wszystkich zajmujących się sprzedażą, obsługą klienta zewnętrznego oraz osób, które uczestniczą przy zawieraniu umów handlowych w obszarze B2B.

Typ szkolenia:
Szkolenie otwarte. Podczas szkolenia następuje wymiana doświadczeń zarówno między grupa a trenerem jak i pomiędzy samymi uczestnikami szkolenia, co daje istotną i bardzo ważną wartość dodaną, wynikającą z udziału w szkoleniu otwartym.

Program szkolenia:

I. Wprowadzenie w tematykę szkolenia.

 1. Czym są negocjacje? Po co negocjujemy?
 2. Negocjacje a prawo;
 3. Strony w negocjacji;
 4. Czym są klauzule negocjacyjne i po co są nam potrzebne;
 5. Klauzule nie podlegające negocjacji jako istotny element kontraktu.

II. Co negocjujemy zawierając umowę handlową?

 1. Klauzule zasadnicze podlegające negocjacjom;
 2. Klauzule uzupełniające podlegające negocjacjom.

III. Negocjowanie klauzul kontraktowych

 1. Kto jest negocjatorem w firmie?
 2. Rola handlowca w sporządzaniu umów handlowych.
 3.  Współpraca z prawnikiem.

Metody prowadzenia:
Zajęcia prowadzone będą w sposób aktywizujący uczestników i zgodnie z metodologią uczenia osób dorosłych: wyciągamy wnioski z doświadczeń i ćwiczeń przeprowadzonych podczas szkolenia. Zagadnienia teoretyczne prezentowane będą w formie mini wykładów oraz dyskusji.

Informacja dotycząca odpłatności i ewentualnych kosztów:

 1. Cena jednodniowego szkolenia wynosi 230 złotych.
 2. Ewentualne koszty dojazdu pozostają w zakresie uczestników.
 3. Cena obejmuje:
  • udział w szkoleniu;
  • materiały szkoleniowe;
  • imienne zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu;
  • możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu;
  • poczęstunek kawowy.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia z wybranym terminem szkolenia uczestnik otrzyma szczegółowe informacje na temat dokonania zapłaty (dane do przelewu / nr konta bankowego).
 5. W przypadku rezygnacji uczestnika z wybranego terminu szkolenia i dokonania wpłaty istnieje możliwość udziału w szkoleniu w innym ustalonym terminie.

Liczba miejsc: ze względu na warsztatowy charakter prowadzenia zajęć ograniczona – grupa do 16 osób; o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Miejsce szkolenia: Toruń

Formularz zgłoszeniowy:
Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem (zeskanowany formularz zgłoszenia na szkolenie) na adres: paczkowska.irena@wp.pl
Więcej informacji pod numerem tel. 669 696 619
Szkolenie jest dostępne także w formie zamkniętej, "szytej na miarę" dla Twojej firmy.

Prowadzący szkolenie:
Zajęcia prowadzone będę przez trenera Irenę Paczkowską mającą długoletnie doświadczenie biznesowe co pozwala na praktyczny charakter prowadzonych zajęć.

Pozostałe propozycje szkoleniowe i warsztatowe możesz poznać Tutaj


Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bradziej jesteś spragniony.- Stefan Żeromski


Źródła

fot. geralt6776/px

Autorzy

Urszula Winiarska

Pomysłodawca, Założyciel i Redaktor Serwisu StrefaMediacji.pl, Mediator Stały, Wiceprezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji. Od 2014 roku w swojej mediacyjnej pracy wykorzystuje doświadczenie zdobyte podczas praktykowania Uważności.

Irena Paczkowska

Pomysłodawca i Prezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji, mediator stały, współzałożyciel strony internetowej strefamediacji.pl