Wiosna Przychylna Mediacji – 9 Pozytywnych Zmian

Od 1 stycznia 2016 roku obowiązują nowe przepisy ustawy dotyczące wspierania mediacji. To jedna z metod, którą możesz wybrać, aby rozwiązać konflikt poprzez wypracowanie z drugą stroną porozumienia. Wprowadzone zmiany dotyczą procedur i organizacji. Ich głównym celem jest upowszechnienie i rekomendowanie pozasądowych sposobów rozwiązywania konfliktów.

4 najważniejsze założenia wprowadzonych zmian:

 • skrócenie czasu postępowań sądowych,
 • obniżenie kosztów,
 • usprawnienie procesów sądowych,
 • odformalizowanie procesu rozwiązywania konfliktów.

9 głównych zmian dotyczących mediacji

 1. Przed skierowaniem sprawy do sądu, strony mają obecnie obowiązek informowania w pozwie, czy podjęły próbę polubownego rozwiązania swojego sporu. Osoby będące w konflikcie mają być świadome tego, czy ich sprawa może zostać zakończona polubownie.
 2. Sąd ma możliwość skierowania stron do mediatora na każdym etapie sprawy oraz więcej niż raz.
 3. Strony mogą wybrać mediatora, który ma możliwość zapoznania się z aktami sprawy.
 4.  Jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy dojdzie do zawarcia ugody, strony otrzymają zwrot uiszczonej opłaty sądowej.
 5. Wniosek o zatwierdzenie ugody pozasądowej zawartej przed mediatorem jest zwolniony z opłaty sądowej.
 6. Osoby niezamożne mogą być zwolnione z kosztów sądowych, a koszty mediacji będą wtedy wliczane do kosztów sądowych.
 7. Mediacja może być wyznaczona na okres do 3 miesięcy.
 8. Sędziowie mają obowiązek dokonać oceny czy konflikt może być rozwiązany poprzez spotkanie mediacyjne. Sędzia może wręcz nakazać stronom, aby wzięły udział w spotkaniu informacyjnym. Wówczas skonfliktowane strony uzyskają podstawowe informacje o mediacji.
 9. Mediacja może być wyznaczona na okres do 3 miesięcy.

Przedstawione zmiany dają szansę, aby osoby będący w konflikcie częściej podejmowały próbę rozwiązania swojego sporu poza sądem. Może się to wtedy odbywać w bardziej przyjazny oraz skuteczniejszy sposób.
Do każdego z nas należy wybór, czy chcemy stanąć po przeciwnej stronie na sali sądowej, czy raczej wolimy usiąść do rozmowy, aby przy wspólnym stole poszukać pozytywnego dla oby stron rozwiązania konfliktu.

fot. avenue/px


Źródła

Ministerstwo Sprawiedliwości, www.ms.gov.pl

Autor

Urszula Winiarska

Pomysłodawca, Założyciel i Redaktor Serwisu StrefaMediacji.pl, Mediator Stały, Wiceprezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji. Od 2014 roku w swojej mediacyjnej pracy wykorzystuje doświadczenie zdobyte podczas praktykowania Uważności.