Jak Rozwiązać Konflikt Bez Kosztownego Procesu Sądowego?14 marca 2013; 18:07Urszula Winiarska,

Według Ministerstwa Sprawiedliwości sądy zamiast rozwiązywać konflikty często je pogłębiają. Zdaniem Ministerstwa ratunkiem, także dla przedsiębiorców mogą być mediacje.

Umowa z klauzulą o mediacji – 4 pozytywne konsekwencje jej zastosowania10 lutego 2013; 23:05Urszula Winiarska,

Kiedy pojawia się konflikt, szczególnie przedsiębiorcy są szczerze  zainteresowani, aby sprawa nie trafiła na drogę sądową.

Na czym polega ugoda, czyli umowa między stronami.4 sierpnia 2012; 20:04Urszula Winiarska,

Ugoda, czyli umowa między stronami sporu określa wzajemne prawa i obowiązki przedsiębiorców.

Poznaj przebieg mediacji, koszty i czas.4 sierpnia 2012; 20:00Urszula Winiarska,

Koszty mediacji określają strony w umowie o mediację zawartej z mediatorem lub Ośrodkiem Mediacyjnym.

Jak skierować spór do mediacji?4 sierpnia 2012; 19:56Urszula Winiarska,

Mediacja jest możliwa w sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody.