Co mówią zagraniczni eksperci o mediacji ?10 listopada 2012; 17:53Urszula Winiarska,

W Stanach Zjednoczonych ponad 90% sporów cywilnych rozstrzyganych jest poza murami sądów. Spośród tysięcy korporacji, jak podaje William L.Ury w książce "Dochodząc do zgody" prawie 90 % używa mediacji..

Jaką rolę mogą pełnić prawnicy w mediacji?18 sierpnia 2012; 22:48Irena Paczkowska,

Ważne jest umiejętne rozróżnienie przez prawników czym w swojej istocie różni się postępowanie przed sądem a mediacją.

Czy wiesz, co to jest mediacja i jakie są jej zalety?14 sierpnia 2012; 18:15Urszula Winiarska,

Mediacja może być drogą do porozumienia i próbą rozwiązania sporu. Celem mediacji jest doprowadzenie do ugodowego i satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu.

Jakie są koszty związane z mediacją?4 sierpnia 2012; 18:09Urszula Winiarska,

Mediacja daje szansę na określenie prawdziwych źródeł konfliktu. Pozwala stronom osobiście przekonać się, co może przynieść spotkanie i spokojna rozmowa, w celu rozwiązania sporu.

Jak przebiega spotkanie mediacyjne?3 sierpnia 2012; 18:12Urszula Winiarska,

Jeśli osoby będące ze sobą w sporze zdecydują się na sesję mediacyjną to będzie w nich brała udział osoba trzecia, czyli mediator.