Jaką rolę mogą pełnić prawnicy w mediacji?18 sierpnia 2012; 22:48Irena Paczkowska,

Ważne jest umiejętne rozróżnienie przez prawników czym w swojej istocie różni się postępowanie przed sądem a mediacją.

Czy wiesz, co to jest mediacja i jakie są jej zalety?14 sierpnia 2012; 18:15Urszula Winiarska,

Mediacja może być drogą do porozumienia i próbą rozwiązania sporu. Celem mediacji jest doprowadzenie do ugodowego i satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu.

Jakie są koszty związane z mediacją?4 sierpnia 2012; 18:09Urszula Winiarska,

Mediacja daje szansę na usunięcie prawdziwych źródeł konfliktu. Pozwala stronom osobiście przekonać się, jak wiele dobrego może przynieść spotkanie i spokojna rozmowa.

Jak przebiega spotkanie mediacyjne?3 sierpnia 2012; 18:12Urszula Winiarska,

Jeśli osoby będące ze sobą w sporze zdecydują się na sesję mediacyjną to będzie w nich brała udział osoba trzecia, czyli mediator.

Cztery etapy postępowania mediacyjnego.3 sierpnia 2012; 17:51Urszula Winiarska, Irena Paczkowska,

Decydując się na wybór sposobu rozwiązania konfliktu, dobrze jest wiedzieć o nim jak najwięcej. Poznaj zatem cztery etapy przebiegu postępowania mediacyjnego.