Rozwodzisz się? Poznaj Plan Opieki Rodzicielskiej.14 sierpnia 2012; 17:59Urszula Winiarska,

Warto, aby rozwodzący się rodzice określili zasady funkcjonowania wzajemnych relacji z dzieckiem po rozstaniu. Jest wtedy  duża szansa, że pozostaną partnerami w wychowaniu. Spotkanie mediacyjne może okazać się bardzo pomocne.

Jak przebiega mediacja i jak do niej przystąpić?5 sierpnia 2012; 13:27Urszula Winiarska,

Mediacja jest dobrowolna. Może się rozpocząć tylko wtedy, gdy obie strony wyrażą na nią zgodę.

Mediacje w sprawach rodzinnych, czyli porozumienie jest możliwe.5 sierpnia 2012; 13:09Urszula Winiarska,

Celem mediacji  jest umożliwienie spotkania się stron, które wspólnie mogą ustalić sporne kwestie oraz wypracować w tym zakresie porozumienie.