3 Sygnały Prześladowania Dziecka Przez Rówieśników i Mediacje w Szkole24 czerwca 2020; 12:23Urszula Winiarska,

Gdy dziecko staje się ofiarą złego traktowania przez rówieśników, doyka go przygnębienie, smutek i samotność. Przyczyną może być prześladowanie przez rówieśników. Przyjrzyjmy się bliżej pojęciom: bullying i cyberbullying.