Dlaczego warto mediować w szkole?22 marca 2021; 20:32Urszula Winiarska,

Czy w epoce cyberprzemocy, prześladowania z użyciem mediów elektronicznych, mediacja może być skutecznym narzędziem do reagowania i próbą rozwiązania sporu bez przemocy?

3 Sygnały Prześladowania Dziecka Przez Rówieśników i Mediacje w Szkole24 czerwca 2020; 12:23Urszula Winiarska,

Gdy dziecko staje się ofiarą złego traktowania przez rówieśników, doyka go przygnębienie, smutek i samotność. Przyczyną może być prześladowanie przez rówieśników. Przyjrzyjmy się bliżej pojęciom: bullying i cyberbullying.