Początkiem Może Być Spotkanie Kogoś Na Swojej Życiowej Drodze8 września 2013; 17:26Urszula Winiarska,

W naszym życiu ludzie, których spotykamy mają często wpływ na nasze osobiste wybory. W tym przypadku poznanie pewnej mediatorki, miało decydujące znaczenie.