Początkiem Może Być Spotkanie Kogoś Na Swojej Życiowej Drodze8 września 2013; 17:26Urszula Winiarska,

W naszym życiu ludzie, których spotykamy mają często wpływ na nasze osobiste wybory. W tym przypadku poznanie pewnej mediatorki, miało decydujące znaczenie.

Życzliwość, czyli o 5 Ważnych Cechach Skutecznego Mediatora10 sierpnia 2013; 13:42Urszula Winiarska,

Bycie życzliwym nie oznacza tylko sympatycznego uśmiechu, miłych słów, czy niewymuszonej uprzejmości... To przede wszystkim dążenie do tego, co jest pomyślne nie tylko dla mnie...

Jak Rozwiązać Konflikt Bez Kosztownego Procesu Sądowego?14 marca 2013; 18:07Urszula Winiarska,

Według Ministerstwa Sprawiedliwości sądy zamiast rozwiązywać konflikty często je pogłębiają. Zdaniem Ministerstwa ratunkiem, także dla przedsiębiorców mogą być mediacje.

Jakie są podobieństwa i różnice między negocjacjami a mediacjami?23 lutego 2013; 17:41Irena Paczkowska,

Zastanawiałeś się, dlaczego ludzie tak często nie decydują się na rozwiązanie swojego konfliktu we własnym zakresie, nie angażując w to osób trzecich?

Negocjacje w praktyce - 6 reguł ułatwiających komunikację między stronami10 lutego 2013; 23:11Urszula Winiarska,

Gdy przystąpimy do negocjacji, staje się wręcz koniecznością, aby pamiętać o 6 podstawowyh regułach. Jak każda gra  wymaga, żeby znać jej zasady.