Jakie korzyści daje mediacja pokrzywdzonemu i nieletniemu?5 sierpnia 2012; 18:24Urszula Winiarska,

W czasie postępowania mediacyjnego może, ale nie musi dojść między stronami do pojednania. Udana mediacja daje korzyści nie tylko wymiarowi sprawiedliwości.

Co warto wiedzieć o mediacjach w sprawach karnych z nieletnim sprawcą?5 sierpnia 2012; 17:53Urszula Winiarska,

W mediacji obie strony konfliktu pracują przy rozwiązaniu, które ma zadowolić zarówno poszkodowanego, jak i sprawcę.

O ugodzie i kosztach mediacji.5 sierpnia 2012; 17:26Urszula Winiarska,

Ugoda uwzględnia zdanie obydwu stron. Jest zawartym na piśmie porozumieniem pomiędzy pokrzywdzonym, a sprawcą przestępstwa.

Zadania dla mediatora i czas trwania mediacji.5 sierpnia 2012; 16:58Urszula Winiarska,

Spotkanie mediacyjne nie może się obyć bez obecności mediatora. Jego zadaniem jest pomóc stronom wypracować porozumienie.

Zalety mediacji w sprawach karnych.5 sierpnia 2012; 14:26Urszula Winiarska,

Masz problem w sprawie karnej? Przystąp do mediacji. Dzięki temu masz możliwość wspólnego rozwiązania problemu.