Czy wiesz, co może dać Ci mediacja gospodarcza?4 sierpnia 2012; 18:37Urszula Winiarska,

Mediacja to sposób osiągania porozumienia przez strony konfliktu, które zdecydują się na udział i pomoc bezstronnego mediatora.

Jakie są koszty związane z mediacją?4 sierpnia 2012; 18:09Urszula Winiarska,

Mediacja daje szansę na określenie prawdziwych źródeł konfliktu. Pozwala stronom osobiście przekonać się, co może przynieść spotkanie i spokojna rozmowa, w celu rozwiązania sporu.

Jak przebiega spotkanie mediacyjne?3 sierpnia 2012; 18:12Urszula Winiarska,

Jeśli osoby będące ze sobą w sporze zdecydują się na sesję mediacyjną to będzie w nich brała udział osoba trzecia, czyli mediator.

Cztery etapy postępowania mediacyjnego.3 sierpnia 2012; 17:51Urszula Winiarska, Irena Paczkowska,

Decydując się na wybór sposobu rozwiązania konfliktu, dobrze jest wiedzieć o nim jak najwięcej. Poznaj zatem cztery etapy przebiegu postępowania mediacyjnego.

Poznaj cechy charakterystyczne mediacji oraz jej zasady.3 sierpnia 2012; 17:09Urszula Winiarska,

Mediacja to szczególne spotkanie spierających się stron w obecności mediatora. Najważniejszym celem jest wypracowanie porozumienia.