Poznaj cechy charakterystyczne mediacji oraz jej zasady.3 sierpnia 2012; 17:09Urszula Winiarska,

Mediacja to szczególne spotkanie spierających się stron w obecności mediatora. Najważniejszym celem jest wypracowanie porozumienia.

Sprawdź korzyści, które może dać Ci mediacja.29 lipca 2012; 13:12Urszula Winiarska,

Warto zwrócić uwagę na co najmniej 8 korzyści wynikających ze wspólnego spotkania zwaśnionych stron, w obecności mediatora, podczas postępowania mediacyjnego.