Co mówią zagraniczni eksperci o mediacji ?

fot. itupictures

Genewa

W Stanach Zjednoczonych ponad 90% sporów cywilnych rozstrzyganych jest poza murami sądów. Spośród tysięcy korporacji, jak podaje William L.Ury w książce "Dochodząc do zgody" prawie 90 % używa mediacji, aby:

  1. zaoszczędzić pieniądze;
  2. uzyskać zadowalające rozwiązanie;
  3. utrzymać dobre relacje.

W Polsce postepowanie mediacyjne wybierane jest raczej rzadko. Wynika to z wielu przyczyn, o których można napisać osobny artykuł. Chciałabym skupić się przed wszystkim na doświadczeniach ekspertów z krajów, w których mediacja cieszy się zasłużonym powodzeniem i szacunkiem. Radca prawny i mediator Maciej Bobrowicz  w publikacji pt. "Mediacja jestem za" zwraca uwagę, że w najlepszych europejskich sądach stosujących z powodzeniem mediacje (Exeter, Getynga), średnio przyjmuje się, że 65% sporów rokuje szansę zawarcia ugody w mediacji. Nawet wieloletnie spory toczone przed sądem w trybie mediacji mogą zakończyć się powodzeniem.

Dlaczego prawnicy powinni być zainteresowani mediacjami?

Michael Leathes członek Komitetu Rozwiązywania Sporów w Genewie odpowiada na pytanie: Dlaczego prawnicy powinni być zainteresowani mediacjami?
Nie ma wątpliwości, że prawnicy zarabiają na prowadzeniu spraw w sądzie. Klienci zwracają się do nich, aby ich interesy były przez nich reprezentowane.Im dłużej trwa postępowanie sądowe tym staje się ono bardziej interesujące dla prawnika. Może się jednak zdarzyć, że adwokat przegra sprawę w imieniu klienta. Co się wtedy wydarzy? Czy klient ponownie zgłosi się do niego? Prawdopodobnie nie.

Lepszy sposób na stałą współpracę wg M. Leathes

W sytuacji, gdy prawnik zdecyduje się zrezygnować z rozprawy w sądzie i przejmie kontrolę nad negocjacjami w imieniu klienta, aby znaleźć rozwiązanie konfliktu, a klient będzie zadowolony z osiągniętego wyniku istnieje większe prawdopodobieństwo, że klient zgłosi się do niego z kolejnym zleceniem w przyszłości. To jest prawdziwy powód, dla którego prawnicy powinni być naprawdę zainteresowani polecaniem mediacji. Dobrzy prawnicy właśnie tak postępują.

Dyrektor Departamentu Mediacji z Londynu - Robert Smith zwraca także uwagę na pomijany fakt, jak bardzo trudna jest praca mediatora prowadzącego procedurę mediacyjną. Nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę. Wymienia i podkreśla następujące zalety mediacji:

  • tania procedura;
  • możliwość szybkiego załatwienia spraw, nawet w jeden dzień;
  • może przynieść rezultat, których nie jest w stanie przynieść sąd,bo rezultat będzie zaakceptowany przez obie strony;
  • może doprowadzić do odnowienia relacji pomiędzy osobami będącymi w konflikcie.

Co można zrobić, gdy negocjacje utykają w martwym punkcie?

Eileen Carroll wiceprezez Centre of Effective Dispute Resolutions z Londynu podaje, że wiele negocjacji utyka często w martwym punkcie. Taka sytuacja zdarza się dość często. Wtedy jak najbrdziej korzystne staje się wprowadzenie osoby trzeciej, czyli mediatora. Taka neutralna osoba potrafi podjąć współpracę ze stronami, aby obejść przeszkody stojące przed nimi przy szukaniu rozwiązań. Może się to okazać niezwykle skuteczne i dodać nową wartość negocjacjom. Obiecujący jest z pewnością fakt, że w około 80% przypadków strony sporu z pomocą mediatora i dzięki własnym pomysłom mogą znaleźć rozwiązanie problemu. Wart podkreślić także to, że mają nad tym rozwiązaniem kontrolę.

Z pewnością powodzenie mediacji, jako skutecznej metody poszukiwania porozumienia w dużej mierze zależy również od profesjonalizmu mediatorów oraz wysokiego poziomu ich etyki zawodowej. Należy zatem podjąc decyzję nie tylko o wyborze mediacji jako sposobu rozwiązania sporu. Trzeba także dokonać wyboru mediatora, który pomoże wypracować porozumienie.


Źródła

Maciej Bobrowicz, Mediacja jestem za, Zielona Góra 2008
portal: mediacjajestemza.pl

Autor

Urszula Winiarska

Pomysłodawca, Założyciel i Redaktor Serwisu StrefaMediacji.pl, Mediator Stały, Wiceprezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji. Od 2014 roku w swojej mediacyjnej pracy wykorzystuje doświadczenie zdobyte podczas praktykowania Uważności.