Co warto wiedzieć o mediacjach w sprawach karnych z nieletnim sprawcą?

fot. Flikr

Co warto wiedzieć o mediacjach w sprawach karnych z nieletnim sprawcą?

W sytuacji, gdy dochodzi do naruszenia prawa przez innych stajemy przed wyborem, co najmniej trzech sposobów służących rozwiązaniu problemu:

  • wybieramy proces sądowy;
  • decydujemy się na samodzielne osądzenie i ukaranie sprawcy,
  • zgadzamy się na spotkanie, które pomoże stronom poszukać wspólnie rozwiązania.

Przybliżę teraz istotne informacje związane z trzecim punktem, czyli mediacjami.

Mediacja jest sposobem na dobrowolne rozwiązanie konfliktu karnego pomiędzy nieletnim sprawcą a pokrzywdzonym. Spotkanie mediacyjne prowadzi mediator, który pomaga stronom nawiązać dialog, porozumienie i zawrzeć ugodę.

Dlaczego spotkanie mediacyjne warte jest docenienia?

Najważniejszy w tym sposobie rozwiązywania sporów jest cel do jakiego się dąży. Obie strony konfliktu pracują przy rozwiązaniu, które ma zadowolić zarówno poszkodowanego jak i sprawcę. Zwraca się szczególna uwagę na to, aby zaplanować naprawienie szkody i zadośćuczynienie złu. Nieletni sprawca powinien zrozumieć swój czyn i stać się za niego odpowiedzialny.  Jest szansą i próbą pojednania się z pokrzywdzonym, a także okazją do przeproszenia oraz wytłumaczenia własnego zachowania.

Należy zgodzić się z opinią sędziny Barbary Wajerowskiej - Oniszczuk, że mediacja stwarza nowe możliwości oddziaływania na osobowość i psychikę nieletnich.  Zorganizowanie spotkania ofiary ze sprawcą może być w życiu nieletniego głębokim przeżyciem, które da mu ważną lekcję.


Źródła

B. Wajerowska-Oniszczuk, Mediacja w polskim prawie nieletnich, Warszawa 2011
A. Rękas (red), Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów, Warszawa 2010

Autor

Urszula Winiarska

Pomysłodawca, Założyciel i Redaktor Serwisu StrefaMediacji.pl, Mediator Stały, Wiceprezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji. Od 2014 roku w swojej mediacyjnej pracy wykorzystuje doświadczenie zdobyte podczas praktykowania Uważności.