Czas trwania i koszty mediacji.

fot. Aleksandra Ślusarz

Jakie są koszty związane z mediacją?

Koszty mediacji są zależne od tego, czy jest to mediacja umowna, czy prowadzona na podstawie skierowania sądu.

Mediacja umowna w większości ośrodków mediacyjnych jest odpłatna. Koszty mediacji w mediacjach umownych wynikają z ustalonych kwot poszczególnych ośrodków. Koszty spotkania mediacyjnego określane są w umowie, jaką strony zawierają z mediatorem lub ośrodkiem mediacji.

Koszty mediacji prowadzonej na podstawie skierowania z sądu wynikają z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 r.

Jak długo trwa mediacja?

Konflikt rodzinny jest związany z wieloma kwestiami, które należy podjąć i omówić, aby mogło dojść do wypracowania porozumienia. Sąd zazwyczaj wyznacza czas trwania mediacji na okres do miesiąca. Przewiduje jednak przedłużenie tego terminu na zgodny wniosek stron.

Przeciętna mediacja w sprawach rodzinnych obejmuje około 3 do 5 spotkań. Trwają one od godziny do dwóch godzin. Może się zdarzyć, że sprawa będzie wymagała większej ilości czasu i dodatkowych spotkań. Wiele zależy bowiem od osób biorących w nich udział i ich pozytywnego zaangażowania.

Gdzie znaleźć mediatora?

Listy zawierające nazwiska mediatorów znajdują się w każdym sądzie. Można także bezpośrednio skontaktować się z mediatorem poprzez ośrodki mediacyjne lub organizacje społeczne, które prowadzą listy stałych mediatorów.

Poznając mediację możemy przekonać się o tym, jak wiele ma zalet ten sposób na rozwiązanie trudnych spraw. Coraz więcej ludzi przekonuje się, że rozwiązanie konfliktów międzyludzkich, problemów i sporów powinno się odbywać drogą negocjacji, kompromisu, szukania porozumienia, wspólnych rozwiązań. I choć nie wszyscy akceptują taki sposób rozwiązywania konfliktów, warto przyjrzeć się mediacji. Z pewnością jest to metoda, która służy rozwiązywaniu często bolesnych problemów także pomiędzy członkami rodziny.
Źródła

dr Agata Gójska, Mediacja w sprawach rodzinnych, Warszawa 2011
A. Rękas (red), Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów, Warszawa 2010

Autor

Urszula Winiarska

Pomysłodawca, Założyciel i Redaktor Serwisu StrefaMediacji.pl, Mediator, Wiceprezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji