Cztery etapy postępowania mediacyjnego.

fot. Flikr

W postępowaniu mediacyjnym można wyróżnić cztery etapy.

1. Najpierw należy zgłosić sprawę do mediacji.
Poznaj teraz różne drogi prowadzące do uruchomienia tego sposobu rozwiązania sporów.

Mediacje cywilne – rodzinne, gospodarcze, oświatowe, pracownicze, społeczne itd.- kierowane są z sądów na wniosek strony/ stron, sędziego lub na podstawie zgłoszenia osób prywatnych, firm, instytucji.
Jeśli uznasz, że chcesz spróbować rozwiązać problem w ten właśnie sposób możesz wybrać mediatora i się z nim skontaktować.

Mediacje karne – kierowane są z sądów na wniosek strony/stron lub sędziego lub prokuratury i policji.
Mediacje między nieletnim sprawcą czynu karalnego a pokrzywdzonym – kierowane są z sądów rodzinnych na wniosek strony/stron lub sędziego.

2. Kolejny krokiem jest wstępne spotkanie mediacyjne.
W przypadku, gdy obie strony wyrażą zgodę na spotkanie mediator informuje o zasadach mediacji, celach i korzyściach wynikających z rozwiązania problemu. Na spotkaniu informacyjnym mediator uściśla także przedmiot sporu i poznaje punkt widzenia każdej strony.

3. Następnym etapem są sesje mediacyjne obu stron konfliktu.
Wspólna sesja mediacyjna jest możliwa, gdy obie strony dobrowolnie wyrażą na nią zgodę. Jeśli jedna ze stron jest zainteresowana porozumieniem, ale nie wyraża zgody na bezpośrednie spotkanie z drugą stroną wtedy mediator staje się pośrednikiem w przekazywaniu punktu widzenia i oczekiwań stron.

Spotkania trwają zwykle od 1-2 godzin. W tym czasie wspólnie poszukuje się rozwiązania sporu. Rolą mediatora jest takie prowadzenie rozmowy, aby strony wypracowały porozumienie i podpisały ugodę. Należy pokreślić, że nie zawsze dochodzi do tego etapu. Najważniejsze jest bowiem, aby osoby uczestniczące w spotkaniu podjęły próbę rozmowy i wysłuchały się wzajemnie.

4. Ostatnim etapem postępowania mediacyjnego jest podpisanie ugody.
Ugoda zawierająca porozumienie powinna być realna do wypełnienia i konkretna. Mediator musi dopilnować, aby takie porozumienie było spisane w formie porozumienia. Jeśli strony nie wypracują rozwiązania sprawa zostaje odesłana do organu, który przysłał sprawę do mediacji. W przypadku mediacji tzw. prywatnych strony muszą szukać innych form rozstrzygnięcia sporu.

Każdy z tych etapów może być w dowolnej chwili przez obie strony, a także mediatora zakończony. Wynika to z przyjętej dla postępowania mediacyjnego zasady, że udział w mediacji jest dobrowolny. Jak widać z powyższych informacji niczego nie można stracić. Raczej zyskuje się coś bardzo cennego, czyli szansę na wypracowanie porozumienia.

Autorzy

Urszula Winiarska

Pomysłodawca, Założyciel i Redaktor Serwisu StrefaMediacji.pl, Mediator Stały, Wiceprezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji. Od 2014 roku w swojej mediacyjnej pracy wykorzystuje doświadczenie zdobyte podczas praktykowania Uważności.

Irena Paczkowska

Pomysłodawca i Prezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji, mediator stały, współzałożyciel strony internetowej strefamediacji.pl