Czy wiesz, co może dać Ci mediacja gospodarcza?

fot. Flikr

Przedsiębiorco – czy wiesz co może dać Ci mediacja?
Mediacja to sposób osiągania porozumienia przez strony konfliktu, które zdecydują się na udział i pomoc bezstronnego mediatora. Sukcesem stron jest mediacja zakończona ugodą. Wypracowane w ten sposób porozumienie przynosi wiele korzyści uczestnikom spotkania:

  • mediacja jest szybkim, tanim i prostym postępowaniem;
  • wypracowane porozumienie powinno być korzystne dla obu stron;
  • rozwiązuje problem bez pogłębiania konfliktu;
  • ograniczeniu ulegają koszty postępowania;
  • przedsiębiorcy mają wpływ na na treść ugody, która ma często moc wyroków sądowych;
  • daje gwarancje poufności i braku złego rozgłosu;
  • pozwala na zaspokojenie potrzeb obu stron sporu;
  • pomaga utrzymać współpracę między stronami;
  • strony mają możliwość przedstawienia swoich racji w oparciu o spokojną rozmowę;
  • przedsiębiorcy nie są zdani na ocenę konfliktu przez sędziego, który wydaje wyrok.

Sąd czy mediacja?

Postępowanie mediacyjne w odróżnieniu od procesu sądowego jest szybsze, odformalizowane, daje gwarancję poufności i wymaga niewielkich kosztów finansowych.

Warto także pokreślić, że mediacja pozwala na ograniczenie kosztów emocjonalnych związanych z rozwiązaniem sporu w postępowaniu sądowym. Potwierdzają to sędziowie prowadzący sprawy w sądzie, którzy często są obserwatorami zestresowanych przedsiębiorców. Proces sądowy może toczyć się przecież przez wiele, wiele miesięcy, a nawet lat.


Źródła

Źródło:
Agnieszka Rękas (red), Mediacja i sądownictwo polubowne, Warszawa 2010
adw. Sylwester Pieckowski, Mediacja w sprawach gospodarczych, Warszawa 2011

Autor

Urszula Winiarska

Pomysłodawca, Założyciel i Redaktor Serwisu StrefaMediacji.pl, Mediator Stały, Wiceprezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji. Od 2014 roku w swojej mediacyjnej pracy wykorzystuje doświadczenie zdobyte podczas praktykowania Uważności.