Czy wiesz, co to jest mediacja i jakie są jej zalety?

fot. fotolia

Mediacja może być drogą do porozumienia i próbą rozwiązania sporu. Celem mediacji jest doprowadzenie do ugodowego i satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu. Uczestnicy spotkania biorą w nim udział dobrowolnie. Spotkanie mediacyjne prowadzi i organizuje neutralny mediator, który nie narzuca własnego sposobu rozwiązania konfliktu.

Jakie zadania ma mediator?

Mediator wspiera strony dążące do wypracowania porozumienia, nie narzucając jednak przy tym żadnego rozwiązania. Poza tym pomaga określić sporne kwestie, potrzeby, interesy i co najważniejsze towarzyszy przy podpisywaniu porozumienia.

Jakie są zalety mediacji w porównaniu z wymiarem sprawiedliwości?

Zalet mediacji jest wiele. Przedstawię teraz 9 istotnych atutów tego sposobu na wypracowanie porozumienia.

1. Mediacja pozwala na bardzo szybkie załatwienie części sporów w sposób najbardziej korzystny dla obu stron w drodze ugody.

2. Jest szansą na bardzo niskie koszty przy możliwości ostatecznego uregulowanie sporu, zaakceptowanego przez obie strony.

3. O wynikach spotkań mediacyjnych decydują strony, a nie sędzia, który wskazuje winnych.

4. Nie wymaga się stosowania zasad postępowania dowodowego, co przy rozprawie sądowej jest sformalizowane i nieuniknione.

5. Sesje mediacyjne są poufne.

6. Mediacje opierają się na uzgodnieniach dotyczących przyszłości, natomiast sąd skupia się głownie na przeszłości.

7. Najczęściej poziom satysfakcji stron jest duży, a w przypadku sądu bardzo niski.

8. Podpisana ugoda staje się sukcesem obu stron, a nie przegraną jednej strony.

9. Mediacja pozwala na likwidację stresu, podczas gdy rozprawa w sądzie kontynuuje i potęguje stres.

Skoro jest tyle zalet związanych z prowadzeniem postępowania mediacyjnego, to dlaczego tak rzadko sięgamy po to rozwiązanie? Wydaje się, że główną przyczyną takiej sytuacji jest nieznajomość tematyki dotyczącej podsatwowej wiedzy o pozasądowym sposobie rozwiązywania konfliktów.

 


Źródła

„Mediacja w prawach cywilnych” - dr Rafał Morek
„ Mediacja w sprawach karnych” - prof. dr hab. Ewa Bieńkowska„
"Mediacja w sprawach gospodarczych” - adw. Sylwester Pieckowski

Autor

Urszula Winiarska

Pomysłodawca, Założyciel i Redaktor Serwisu StrefaMediacji.pl, Mediator Stały, Wiceprezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji. Od 2014 roku w swojej mediacyjnej pracy wykorzystuje doświadczenie zdobyte podczas praktykowania Uważności.