Dwa Oblicza Konfliktu i Sposoby Budowania Porozumienia

fot.

Dwa Oblicza Konfliktu i Sposoby Budowania Porozumienia

 

Chcąc dogadać się z drugim człowiekiem, najpierw musimy go poznać i zrozumieć. Podobnie jest z konfliktem – aby widzieć w nim nowe możliwości i sprawnie nim zarządzać, warto zgłębić jego naturę. Podczas spotkania przekazałyśmy vwiedzę na ten temat w kilku blokach tematycznych.

  1. Konflikty na różnych etapach rozwoju człowieka.
  2. Przyczyny konfliktów w rodzinie, w szkole, w miejscu pracy...
  3. Sposoby kierowania konfliktem.
  4. Zasady pomocne podczas rozwiązywania konfliktów interpersonalnych.
  5. O mediacjach szkolnych, rówieśniczych i oświatowych.
  6. O komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
  7. Techniki skutecznej komunikacji.
  8. O uczuciach i potrzebach, które pojawiają się w sytuacji konfliktowej.
  9. Wymiar sprawiedliwości a mediacje.

Celem tego spotkania było zachęcenie uczestików do nabywania wiedzy o konflikcie,  sposobach porozumiewania się bez przemocy oraz nabywania nowych umiejętności komunikacyjnych, poprzez budzenie świadomości swojego udziału w sytuacjach trudnych. Dopiero, gdy odkryjemy błędy we własnych sposobach komunikowania się możemy przezwyciężyć trudności w porozumiewaniu się z innymi.


Źródła

Ury W.L., Dochodząc do zgody, Moderator, Taszów 2006
Rosenberg M., Porozumienie bez przemocy. O języku serca, Czarna Owca 2012
Giblin. L., Jak żyć wśród ludzi?, Wydawnictwo Medium, Warszawa 1988
Haman W., Gut J., Docenić konflikt — od walki i manipulacji do współpracy, Wydawnictwo Helion, 2008

Autorzy

Urszula Winiarska

Pomysłodawca, Założyciel i Redaktor Serwisu StrefaMediacji.pl, Mediator Stały, Wiceprezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji. Od 2014 roku w swojej mediacyjnej pracy wykorzystuje doświadczenie zdobyte podczas praktykowania Uważności.

Irena Paczkowska

Pomysłodawca i Prezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji, mediator stały, współzałożyciel strony internetowej strefamediacji.pl