Gotowość do Rozmowy Szansą na Rozwiązanie Konfliktu

fot. geralt/px

Rozwiązaywanie konfliktu

Gotowość stron do rozmowy

Obserwując osoby spierające się możemy zauważyć, że używają one takich sposobów porozumiewania się, które utrudniają wzajemne zrozumienie. Często koncentrują się na atakowaniu drugiej strony. Negatywne emocje i zniekształcone postrzeganie partnera/partnerki prowadzi do blokady komunikacji i braku współpracy.

Istota konfliktu
Gdzie kryje się istota konfliktu? Należy jej szukać w zderzeniu przeciwstawnych:

 • oczekiwań,
 • potrzeb,
 • dążeń,
 • poglądów.

Etapy konfliktu?
Jeśli znajdziemy się w sytuacji konfliktowej, to warto wiedzieć, że można w niej wyróżnić 5 etapów. Ten schemat może ulegać zmianom. Etapy mogą łączyć się ze sobą. Od momentu, gdy konflikt staje się gwałtowny, trudno nawet wskazać następujące po sobie fazy.

 1. "Coś jest nie tak"
 2. Wzajemna wrogość
 3. Kulminacja
 4. Wyciszanie
 5. Porozumienie

Etap I
„Coś jest nie tak”
To czas drobnych spięć. Wtedy mogą się pojawić objawy złego samopoczucia. Ujawniają się detektory konfliktu np.:

 • unikanie bezpośredniego kontaktu,
 • nieprzestrzeganie ustalonych zasad,
 • brak tolerancji na popełniane błędy,
 • złośliwe komentowanie,
 • podkreślanie różnic,
 • lekceważenie drugiej osoby i jej ironiczne traktowanie,
 • uparte trzymanie się własnego zdania,
 • zarzucanie drugiej stronie braku dobrej woli i czystych intencji,
 • brak zgody na plany i propozycje wysuwane przez drugą osobę.

Etap II
Wzajemna wrogość
Pojawiają się wzajemne zarzuty i negatywne oceny. Ilość i intensywność detektorów wzrasta.

Etap III
Kulminacja
Podczas rozładowywania napięć dochodzi do silnych, lecz krótkotrwałych awantur. Z uwagi na silne emocje ujawnia się często agresja. Nie docierają żadne argumenty. Jednak stan takiego napięcia nie może trwać długo. To bardzo trudny czas do zniesienia.

Etap IV
Wyciszanie
Strony zaczynają ze sobą rozmawiać. Potrafią już oddzielić emocje od faktów i przejść do rozwiązania problemu.

Etap V
Porozumienie
Przejście do tej fazy konfliktu umożliwia współdziałanie, ponieważ stanowiska poddane zostały konfrontacji a interesy dostrzeżono i rozpatrzono.

Jeśli jw fazie Kulminacji nastąpi zerwanie komunikacji, bardzo możliwe, że konflikt nie będzie zmierzał do rozwiązania i w dalszej kolejności przeniesie się na salę sądową. Wtedy sędzia zdecyduje o sposobie rozstrzygnięcia sporu.

8 strategii radzenia sobie ze stresem (wg Lazarusa i Folkmana)
Strategie rozwiązywania konfliktów kierują się ku wypracowaniu porozumienia a nie do pokonania przeciwnika. Przedłużające się konflikty nasilają trudności w opanowaniu stresu i frustracji. Jak radzimy sobie w takich sytuacjach?

 1. Dystansujemy się, czyli staramy się o tym nie myśleć.
 2. Uciekamy lub unikamy, bo liczymy na to, że „coś” się wydarzy.
 3. Konfrontujemy się, czyli potrafimy zmierzyć się z problemem.
 4. Postepujemy zgodnie z przygotowanym planem działania.
 5. Trzymamy emocje „na wodzy” i sami się kontrolujemy.
 6. Szukamy pomocy i wsparcia innych.
 7. Jesteśmy odpowiedzialni i sami siebie pouczamy.
 8. Odkrywamy nowe wartości w życiu.

Będąc w relacji z drugą osobą może się zdarzyć, że natkniemy się na trudności w porozumiewaniu się. Dlaczego? Każdy z nas ma inny bagaż doświadczeń i pozyskanych informacji. To sprawia, że kierujemy się innymi wartościami, mamy odmienne potrzeby i sposób myślenia. Doprowadza nas to do powstania sytuacji konfliktowych. Dlatego umiejętność nabywania kompetencji komunikacyjnych staje się niezbędną potrzebą. Nawet jeśli opanujemy takie umiejętności nie mamy jednak gwarancji, że unikniemy konfliktów. Obie strony muszą być bowiem gotowe do rozmowy w celu  wspólnego poszukiwania rozwiązań.


Źródła

Małgorzata Leśniak (red), Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów wieku adolescencji, Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego 2009

Autor

Urszula Winiarska

Pomysłodawca, Założyciel i Redaktor Serwisu StrefaMediacji.pl, Mediator Stały, Wiceprezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji. Od 2014 roku w swojej mediacyjnej pracy wykorzystuje doświadczenie zdobyte podczas praktykowania Uważności.