Jak przebiega spotkanie mediacyjne?

fot. fotolia

Czy wiesz jak przebiega spotkanie mediacyjne, w którym weźmiesz udział?

Jeśli osoby będące ze sobą w sporze zdecydują się na sesję mediacyjną, to będzie w nich brała udział osoba trzecia, czyli mediator. Takie spotkanie przebiega najczęściej w 4 etapach.
Oczywiście mogą też być konieczne modyfikacje takich spotkań, ale pierwszy kontakt najczęściej przebiega następująco:

Pierwszy etap – rozpoczęcie mediacji
Na początku mediator dokonuje prezentacji osób biorących udział w spotkaniu. Ustalany jest czas i podstawowe zasady udziału. Jeżeli strony wyrażają zgodę można uznać, że mediacje są rozpoczęte.

Drugi etap – określenie problemu
Na tym etapie każda z osób przedstawia swój punkt widzenia na temat konfliktu i uważnie słucha drugiej strony. Celem rozmowy jest ustalenie i zdefiniowanie istoty sporu poprzez przekazanie niezbędnych informacji.

Trzeci etap – poszukiwanie rozwiązań
Ten moment spotkania daje szanse na doprowadzenie do znalezienia rozwiązania. W tym celu zachęca się strony do tego, aby samodzielnie poszukiwały różnych opcji wyjścia z trudnej sytuacji. Mediator nie podaje gotowych rozwiązań, gdyż pochodzą one od zainteresowanych stron. Jeśli strony zaakceptują sposoby rozwiązania trudnych spraw można przejść do kolejnego etapu . W przypadku, gdy strony nie są gotowe do przyjęcia rozwiązań wspólnie ustalonych istnieje możliwość umówienia się kolejne spotkanie.

Czwarty etap – zakończenie mediacji
Podczas ostatniego etapu, gdy strony ustaliły sposoby rozwiązania sporu, spisuje się porozumienie, które powinno uwzględniać interesy obu stron. Mediator kończy wtedy sesję mediacyjną.

Nie każde spotkanie podczas mediacji kończy się podpisaniem ugody. Najważniejsze jest jednak to, że osoby zwaśnione się spotkały, wysłuchały i dały sobie szansę na pozytywne zakończenie konfliktu.


Źródła

Materiały edukacyjne dla mediatorów - FISO,  Gdańsk 2011

Autor

Urszula Winiarska

Pomysłodawca, Założyciel i Redaktor Serwisu StrefaMediacji.pl, Mediator Stały, Wiceprezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji. Od 2014 roku w swojej mediacyjnej pracy wykorzystuje doświadczenie zdobyte podczas praktykowania Uważności.