Jak skierować spór do mediacji?

fot. Flikr

Podstawą mediacji jest rozmowa. Otwartość i szczerość w rozmowie pomaga obu stronom konfliktu znaleźć skuteczne i trwałe rozwiązania.

Jakie sprawy mogą trafiać do mediacji?
Mediacja jest możliwa w sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody np.:

  • wykonanie umów,
  • sprawy o zapłatę,
  • ustalenie odszkodowań, roszczeń wspólników i akcjonariuszy.

Udział przedsiębiorców w mediacji jest dobrowolny.

Co zrobić, aby spór skierować do mediacji?
Istnieją dwie drogi, aby spór skierować do mediacji i spróbować rozwiązać konflikt.


Pierwszy sposób wymaga, aby chociaż jeden z przedsiębiorców wystapił do mediatora lub Ośrodka Mediacyjnego z wnioskiem o mediację.
Wystarczy skontaktować się z wybranym mediatorem lub Ośrodkiem Mediacyjnym. Gdy druga strona wyrazi zgodę na przeprowadzenie mediacji, wtedy mediator może rozpocząć dalsze działania.


Drugi sposób polega na tym, że sąd z własnej inicjatywy może skierować sprawę do mediacji. Jeśli taka mediacja nie przyniesie rezultatu strony, mogą samodzielnie zainicjować kolejną mediację, przez wystąpienie z wnioskiem o jej przeprowadzenie przez mediatora.

Strony przed powstaniem sporu mogą także zapisać w umowie, że sporne sprawy będą rozwiązywane w drodze mediacji. Dzięki temu można uniknąć długotrwałego procesu sądowego i znacznych kosztów.

Autor

Urszula Winiarska

Pomysłodawca, Założyciel i Redaktor Serwisu StrefaMediacji.pl, Mediator Stały, Wiceprezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji. Od 2014 roku w swojej mediacyjnej pracy wykorzystuje doświadczenie zdobyte podczas praktykowania Uważności.