Jaką rolę mogą pełnić prawnicy w mediacji?

fot. Flikr

Wiedza o mediacji jest coraz większa w różnych dziedzinach aktywności człowieka i to właśnie prawnicy mogą odgrywać szczególną i bardzo istotną rolę w tej jakże w Polsce nowej metodzie rozwiązywania sporów i konfliktów.

Ważne staje się jednak umiejętne rozróżnienie przez nich czym w swojej istocie różni się postępowanie przed sądem a mediacją, czy też innymi metodami ADR (np. arbitraż).
Przy założeniu, że mediacja będzie rozumiana przez prawników nie jako kolejne pole walki na argumenty prawne, lecz jako odmienny jakościowo proces, który ma za zadanie efektywne rozwiązanie zaistniałego problemu ich klientów, mogą w skuteczny sposób doradzać im między innymi:

  1. W zakresie przygotowania do mediacji;
  2. Wyboru strategii negocjacyjnych;
  3. Udziału w samej mediacji;
  4. Pełnić rolę edukacyjną.

Bardzo istotną kwestią jest to, aby prawnicy nie przenosili na grunt mediacji zachowań, które charakteryzuje postępowanie sądowe takich jak przede wszystkim:

  • przedstawienie głównie argumentów prawnych w sprawie;
  • przejecie aktywnej roli za swoich klientów;
  • powoływanie dowodów;
  • przekonywanie sędziego na sali rozpraw o swoich racjach.

Ponieważ mediacja różni się znacznie od innych sposobów podejścia do sporów, techniki; które są stosowane w sądzie czy w arbitrażu, nie są skuteczne w mediacji. W procesie mediacji to strony decydują w sprawie, to one odgrywają główną rolę, co jest przejawem odpowiedzialności za spór. To właśnie strony w sposób kreatywny wspólnie mają dążyć do poszukiwania satysfakcjonujących ich rozwiązań.

W mediacji nie chodzi oto kto ma rację, a kto nie, ale wypracowanie takiego rozwiązania, które będzie satysfakcjonowało obie strony. W przypadku, gdy prawnik ma pomóc stronie w osiągnięciu tego celu, powinien dążyć do przyjęcia postawy, która w znaczny sposób ułatwi klientowi podążanie drogą zmierzającą do rozwiązania zaistniałego problemu.

Ważną informacją dla prawników powinien być fakt, że mediacja to nie tylko forma negocjacji dotycząca kwestii prawnych oraz wartości materialnych, to także szansa na poprawienie relacji ich klientów z drugą stroną i co może umykać, zaspokojenie potrzeb niematerialnych. Można wyciągnąć z tego wniosek, że jednym z pierwszych zadań prawnika powinna być rozmowa z klientem na temat sporu i zorientowanie się jakie cele klient chce osiągnąć i jakie interesy chce zaspokoić.
Czy rzeczywiście klientom chodzi tylko o pieniądze, czy być może ważne są dla nich inne wartości?

Koniec części pierwszej - Czytaj więcej...


Źródła

Mediacje. Teoria i praktyka pod redakcją Ewy Gmurzyńskiej i Rafała Morka, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polsa sp. z o.o.

Autor

Irena Paczkowska

Pomysłodawca i Prezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji, mediator stały, współzałożyciel strony internetowej strefamediacji.pl