Jaką rolę mogą pełnić prawnicy w mediacji? Informowanie klientów

fot. sxc.hu

Prawnicy, jako osoby, które mają zazwyczaj pierwszy kontakt z klientem w przypadku zaistnienia sporu, mogą odgrywać aktywną rolę w ich informowaniu między innymi o:

 1. Możliwościach zastosowania mediacji;
 2. Cechach różniących mediację od postępowania sądowego;
 3. Czasie i kosztach procesu sądowego w porównaniu z czasem i kosztami mediacji.

Prawnicy zazwyczaj obawiają się, że klienci mogą uznać taką informacje za słabość czy też niechęć do prowadzenia procesu. W takiej sytuacji pomocne mogą się okazać przepisy dotyczące obowiązku informowania klientów o mediacji.
A co jest niezmiernie istotne informacja o mediacji, może pozytywnie wpłynąć na relację prawnik – klient, budując zaufanie między nimi. To klient mając wiedzę od swojego prawnika o alternatywnych do sądowych metodach rozwiązywania sporów , może świadomie podjąć decyzję o wyborze określonej procedury.


Może się stać i tak, że prawnik nie poinformuje klienta o możliwości prowadzenia mediacji, a klient biorący wcześniej udział w takim postępowaniu w innych sprawach, może stracić zaufanie do prawnika i odnieść wrażenie, że na przykład pominął te informacje ze względów finansowych.

W przypadku, gdy druga strona sporu wykaże inicjatywę postępowania mediacyjnego wówczas prawnik może wspólnie ze swoim klientem dokonać analizy ryzyk procesowych i przekonać go, gdy się waha lub ma wątpliwości do mediacji.

Podejmując decyzję o przystąpieniu do mediacji, prawnicy mogą pomóc klientom
w określeniu, jakie cele zamierzają osiągnąć np.:

 1. Najlepszy możliwy wynik finansowy;
 2. Zachowanie prywatności;
 3. Poprawienie relacji;
 4. Ograniczenie czasu i kosztów procesu;
 5. Czy też uzyskanie konkretnego porozumienia.

Zidentyfikowanie celów mediacji z punktu widzenia dalszego jej planowania jest bardzo ważne a dotyczy między innymi:

 • Ustalenia kto jest główną osobą prowadząca rozmowy;
 • Określenia jaka jest w niej rola prawnika;
 • Kogo wybrać na mediatora;
 • Jaki styl i strategie negocjacji stosować.

Ta identyfikacja, jakże rozległych celów, jakie zamierza osiągnąć klient, a także dla odkrycia jego interesów wymaga od prawnika technik efektywnej komunikacji.

                                                              Koniec części drugiej


Źródła

Mediacje. Teoria i praktyka pod redakcją Ewy Gmurzyńskiej i Rafała Morka. Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska sp. z o.o.

Autor

Irena Paczkowska

Pomysłodawca i Prezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji, mediator stały, współzałożyciel strony internetowej strefamediacji.pl