Jakie korzyści daje mediacja pokrzywdzonemu i nieletniemu?

fot. Flikr

W czasie postępowania mediacyjnego może, ale nie musi dojść między stronamido pojednania. Udana mediacja daje korzyści nie tylko wymiarowi sprawiedliwości. Pokrzywdzony poznaje sprawcę i przestaje być anonimowy. Nieletni sprawca natomiast ma szansę, aby lepiej zrozumieć krzywdę, którą wyrządził.

Jakie korzyści daje mediacja pokrzywdzonemu?

 1. Umożliwia szybkie uzgodnienie sposobu naprawienia szkody.
 2. Pokrzywdzony ma wpływ na rodzaj i wysokość zadośćuczynienia.
 3. Pozwala na poznanie oraz zrozumienie motywów działania nieletniego sprawcy.
 4. Daje poczucie czynnego dochodzenia swoich praw.
 5. Poprawie ulega stan psychiczny osoby pokrzywdzonej.
 6. Przywraca poczucie godności.
 7. Przynosi satysfakcję z uświadomienia sprawcy rozmiaru szkód psychicznych i materialnych.
 8. Wyzbycie się lęku powstałego na skutek popełnienia przez nieletniego czynu karalnego.

Potrzeby pokrzywdzonego, a walor wychowawczy.
Tak rzadko zwraca się uwagę procesie sądowym na osobę pokrzywdzoną. Postępowanie mediacyjne umożliwia wyrażenie emocji, uczuć, daje czas na wysłuchanie obu wersji wydarzeń i przedstawienie właściwego sposobu naprawienie szkody. Daje to szansę na to, ze sprawca zrozumie krzywdę,jaką swoim postępowanie wyrządził innej osobie Tym sposobem może przynieść także mażny efekt efekt wychowawczy.

Jakie korzyści przynosi mediacja nieletniemu?

 1. Przyjmuje na siebie odpowiedzialność za popełniony czyn.
 2. Lepiej rozumie krzywdę, którą wyrządził.
 3. Może podjąć próbę naprawy tego, co się stało poprzez propozycję zadośćuczynienia szkody.
 4. Daje okazję do przeproszenia i wyrażenia skruchy.
 5. Umożliwia wytłumaczenie własnego zachowania.
 6. Pomaga w podjęciu decyzji o zmianie zachowania.
 7. Daje szansę na pojednanie się z pokrzywdzonym.

Ważne zakończenie postępowania mediacyjnego.
Jeśli sędzią stwierdzi, że w wyniku spotkania ofiary i sprawcy osiągnięte zostały cele wychowawcze, może wtedy podjąć decyzje o umorzeniu postępowania. O taką szansę trzeba się postarać i wykazać właściwą postawę. Jest duża sznasa, iż nieletni sprawca nie stanie się w przyszłości dorosłym przestępcą. Dla nas wszystkich będzie to wtedy bezcenne osiągnięcie.


Źródła

B. Wajerowska-Oniszczuk, Mediacja w polskim prawie nieletnich, Warszawa 2011
A. Rękas (red), Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów, Warszawa 2010

Autor

Urszula Winiarska

Pomysłodawca, Założyciel i Redaktor Serwisu StrefaMediacji.pl, Mediator, Wiceprezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji