Jakie są koszty związane z mediacją?

fot. fotolia

Mediacja nie jest zjawiskiem nowym. Pozwala stronom osobiście przekonać się, jak wiele dobrego może przynieść spotkanie i spokojna rozmowa. Upowszechniając mediację ułatwia się dostęp do wymiaru sprawiedliwości i i ochrony prawnej. Dzięki niej mamy wybór między kosztownym postępowaniem sądowym, a innym skutecznym sposobem rozwiązywania sporów

Czas i koszty mediacji
Sąd wyznacza czas trwania mediacji na okres jednego miesiąca. Jeśli strony uznają, że jest to zbyt krótki okres, to na wniosek przedsiębiorców czas ten może zostać przedłużony. Gdy strony zgłaszają się bezpośrednio do mediatora, to tylko od nich zależy, jak długo będą prowadzić rozmowy, aby ustalić porozumienie.

Przyjęto zasadę, że koszty mediacji określają strony w umowie o mediację zawartej z mediatorem lub Ośrodkiem Mediacyjnym. Każdy taki ośrodek prowadzi stałą listę mediatorów i określa koszty związane z prowadzeniem mediacji. Wystarczy skontaktować się i zadać pytanie.

W sprawach, w których do mediacji skierował sąd, zawsze koszty mediacji wchodzą w skład kosztów procesu. Dodatkową zachętą jest ważna zasada, że jeżeli zawarto ugodę przed mediatorem w toku sprawy, to nastąpi zwrot powodowi 3/4 uiszczonego wpisu. W sytuacji, gdy sprawę do mediacji skieruje sąd, wysokość wynagrodzenia mediatora określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005r.

Decydując się na mediacje możemy sami wybrać sposób rozwiązania trudnych spraw. Bezstronny mediator wspomaga obie strony sporu, łagodzi napięcia i pomaga wypracować porozumienie. Biorąc pod uwagę niskie kosztykrótki czas trwania postępowania mediacyjnego, z pewnością jest to możliwość godna zastanowienia się.

 

 


Źródła

dr Rafał Morek „Mediacja w sprawach cywilnych”,Warszawa 2011.

Autor

Urszula Winiarska

Pomysłodawca, Założyciel i Redaktor Serwisu StrefaMediacji.pl, Mediator, Wiceprezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji