Jakie są koszty związane z mediacją?

fot. fotolia

Upowszechnienie mediacji przyczynia się do ułatwienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości i i ochrony prawnej. Dzięki niej mamy wybór pomiędzy kosztownym i czasochłonnym  postępowaniem sądowym, a innym skutecznym sposobem rozwiązywania sporów

Koszty mediacji
Wynagrodzenie mediatora i zwrot kosztów związanych z przeprowadzeniem mediacji obciążają strony w równych częściach, chyba że strony zdecydują się na inny podział rozliczeń.

W przypadku mediacji poza sądem wysokość wynagrodzenia mediatora wynika z cennika ośrodka mediacyjnego lub strony uzgadniają je wspólnie z mediatorem przed rozpoczęciem mediacji.

Jeśli do mediacji kieruje strony sąd a wartości sporu nie da się ustalić wówczas wynagrodzenie mediatora wynosi 150 zł za pierwsze posiedzenie mediacyjne, a za każde kolejne - 100 zł. Łącznie nie więcej niż 450 zł.

W przypadku praw majątkowych, wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości sporu. Kwota nie może być mniejsza niż 150 zł i nie większa niż 2000 zł za całość postępowania mediacyjnego.
Zwrotowi podlegają też wydatki związane z przeprowadzeniem mediacji - 70 zł za wynajem pomieszczenia na jedno posiedzenie i koszty kerespondencji - do 30 zł.

Możliwości zwrotu opłaty sądowej
Strona może otrzymać 100% zwrotu opłaty sądowej, jeśli dojdzie do zawarcia ugody przed rozpoczęciem rozprawy.
Jeśli do zawarcia ugody dojdzie w trakcie postępowania sądowego, to strona otrzyma 75% zwrotu opłaty sądowej.

Decydując się na mediacje możemy sami wybrać sposób rozwiązania trudnych spraw. Bezstronny mediator wspomaga obie strony sporu, łagodzi napięcia i pomaga wypracować porozumienie.
Biorąc pod uwagę niskie kosztykrótki czas trwania postępowania mediacyjnego, warto się nad taką możliwością zastanowić.

 

 


Źródła

dr Rafał Morek „Mediacja w sprawach cywilnych”,Warszawa 2011.

Autor

Urszula Winiarska

Pomysłodawca, Założyciel i Redaktor Serwisu StrefaMediacji.pl, Mediator Stały, Wiceprezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji. Od 2014 roku w swojej mediacyjnej pracy wykorzystuje doświadczenie zdobyte podczas praktykowania Uważności.