Kreatywność w Konflikcie i Ekonomia w Bajkach

fot. Allange/px

Konflikt Interesów

Mediacja i Konflikt Interesów

Konflikt to naturalne zjawisko pojawiające się w naszych relacjach. Aby go rozwiązać należy poświęcić swój oraz stworzyć odpowiednie warunki do przeprowadzenia negocjacji lub mediacji. Raczej nie należy to do przyjemności, lecz może przynieść istotne korzyści. Umiejętność rozwiązywania konfliktów pozwala bowiem na kreatywne poszukiwanie rozwiązań trudnych spraw oraz na budowanie pozytywnych relacji.

5 obszarów sytuacji konfliktowej
Poszukując przyczyn konfliktu warto zapoznać się z tzw. „kołem konfliktu”. Jego autorem jest amerykański mediator Christopher Moore. Wśród konfliktowych sytuacji wyróżnia on 5 obszarów:

 • konflikt interesów (posiadamy różnorodne potrzeby)
 • konflikt relacji (zła komunikacja, silne emocje)
 • konflikt danych ( brak informacji, błędne rozumienie i różnice w interpretacji)
 • konflikt strukturalny (podział kompetencji, określenie ról…)
 • konflikt wartości (odmienne systemy wartości).

Zagadnienia ekonomiczne występujące w bajkach są ściśle związane zwłaszcza z konfliktem interesów. Pojawia się on, gdy nie możemy zrealizować własnych potrzeb i osiągnąć wyznaczonych celów.
3 grupy interesów:

 1. Interesy rzeczowe (np. pieniądze, czas, podział pracy)
 2. Interesy psychologiczne (np. szacunek, godność)
 3. Interesy proceduralne (np. sposób prowadzenia dialogu, negocjacji)

W konfliktowej sytuacji dochodzi do zderzenia się ze sobą odmiennych potrzeb oraz negatywnych emocji. Gdy nie potrafimy sobie z tym poradzić i mamy trudności z porozumieniem się z drugą stroną, wtedy możemy zwrócić się o zewnętrzną pomoc do mediatora. Szukając kreatywnie rozwiązań konfliktu mamy jednocześnie szansę na utrzymanie pozytywnych relacji w przyszłości.

Edukacja ekonomiczna dzieci
W myśl przysłowia Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci, od najmłodszych lat warto edukować ekonomicznie nasze dzieci. Już od najmłodszych lat uczmy dzieci skąd się biorą pieniądze i jak je racjonalnie wydatkować. Z ekonomią jako nauką powinniśmy się zetknąć już na możliwie wczesnym poziomie edukacji. Jednak ważne jest również to, co rodzice przekazują na temat wiedzy ekonomicznej swoim dzieciom. Obserwując obecną rzeczywistość w kontekście wiedzy ekonomicznej i finansowej ludzi dorosłych, odnoszę wrażenie, że ekonomia jako dziedzina nauki, nie jest chyba, w żadnym kraju na świecie przedmiotem szkolnym. Czym jest to moim zdaniem spowodowane? Być może przeciętny człowiek ekonomię uważa za swoisty rodzaj wiedzy tajemnej, a ekonomistów za czarowników.

Ekonomię praktyczną przecież na co dzień uprawia każdy człowiek, ten który zarabia pieniądze oraz ten który otrzymuje tzw. kieszonkowe, rozumiane jako potoczna nazwa stałeji niewielkiej pensji, wypłacanej dziecku przez jego rodziców raz w tygodniu lub miesiącu. Ludzie niezależnie od wieku, mając określoną ilość pieniędzy podejmują decyzje o ich wydatkowaniu. Cele na które te pieniądze są wydatkowane są różnorodne. Zanim je wydamy najpierw na nie musimy zapracować.

Rozwiązywanie konfliktów interesów
Praktyczna ekonomia pokazuje, że zagadnienia z tej dziedziny nie są czarną magią,
a zrozumienie ich wcale nie jest takie trudne, bo przecież każdy z nas w codziennym życiu jestz pewnością konsumentem a także wielu producentem lub dostawcą produktów czy usług . Odpowiednia wiedza na ten temat pozwoli nam na uniknięcie wielu błędów oraz lepszego zrozumienia otaczającego nas świata. A co jest również bardzo istotne, zrozumienie pewnych prawideł, którymi rządzi się ekonomia pozwoli każdemu dorosłemu człowiekowi na radzenie sobie w rozwiązywaniu konfliktów interesów, w które moim zdaniem wchodzimy dość często.

Zapewne każda gospodyni domowa jest ministrem finansów, a każdy właściciel małego warsztatu samochodowego jest dyrektorem finansowym wielkiego przedsiębiorstwa. Jaka jest między tymi dwoma osobami różnica – otóż różnica jest wyłącznie w skali. Minister finansów może doprowadzić państwo do ruiny, a gospodyni jedynie rodzinę. Rodzice dla swoich dzieci - już od ich najmłodszych lat pełnią funkcję nauczyciela finansów. Czy i ile dawać kieszonkowego oraz jak uczyć dzieci podstaw finansów domowych? O pieniądzach można rozmawiać już z kilkulatkami.

Bajki jako źródło wiedzy o ekonomii
W jakiej formie można wyłożyć ekonomię, aby była dla wszystkich zrozumiała? Na przykładw formie bajki. Wiele bajek jest poświęconych ekonomii, zarówno tych, które są nam znane z naszego dzieciństwa, jak i tych współczesnych. Kto z nas nie zna bajek? Kreowały i kreują one do dziś niezwykły świat. Zapewne większości z nas znana jest bajka "O rybaku i złotej rybce" Braci Grimm. To bajka z morałem i praktyczną mądrością życiową: bądź hojny, pokorny, czysty, pracowity i gorliwy, miłościwy i umiarkowany. Bajka o tym, do czego prowadzi chciwość. Uświadamia co jest dobre, a co jest złe.

Bajki ekonomiczne pozwalają między innymi na zdobywanie wiedzy z szeroko pojętej edukacji ekonomicznej, kształtowanie nawyków racjonalnego gospodarowania pieniędzmi, zapoznania z historią pieniądza, oszczędzaniu itp.

Tworzenie bajek edukacyjnych na tematy ekonomiczne, dla samych rodziców może być nie lada wyzwaniem, dlatego też z pomocą przychodzą gotowe bajki, które można kupić na rynku i czytać dzieciom. Oczywiście dobierając je odpowiednio do wieku dzieci. Dostępne są takie pozycje, które mają na celu przybliżenie świata pieniędzy, ale również takie, które pozwolą na modelowanie odpowiednich zachowań. W zależności od wieku dziecka, autorzy bajek poruszają różne zagadnienia. W taki sposób, aby najmłodsi i nieco starsi pozyskali informacje niezbędne do budowania świadomości ekonomicznej i finansowej, tak bardzo ważnej w życiu dorosłym.

Przykłady współczesnych bajek o ekonomii
Na rynku wydawniczym istnieje wiele pozycji o tematyce ekonomicznej i finansowej dla dzieci, które zasługują na zapoznanie się z ich treścią. Moją uwagę przykuło kilka z nich:

 • -Zaskórniaki i inne dziwadła z krainy portfela. 50 opowiastek z ekonomią w tle (plus jedna) Grzegorza Kasdepkego;
 • -Rozmowy z użyciem głowy, czyli ekonomia dla dzieci Anny Garbolińskiej;
 • Pieniądze nie rosną na drzewach Paula Masona;
 • Basia i pieniądze Zofii Staneckiej;
 • Pieniądze na stół! O finansach na wesoło Alwina Hall'a;
 • Pestka, drops, cukierek. Liczby kultury, autorstwa Krzysztofa Kasdepkego bogate ilustracje Aleksandry Wolańskiej-Płocińskiej;
 • Bajka o braku współpracy pszczółek z niedźwiadkiem, której autorami są studenci Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, studia pierwszego stopnia, kierunek Psychologia w biznesie: Monika Staszczyk, Justyna Kuźniewska, Milana Shyjan, Andrzej Radoń, Oliwier Girguś, Błażej Mgdziński (to będzie pierwsza publikacja);
 • Bajka o tym, jak Jaś spełnił swoje marzenia, której autorami są studenci Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, studia pierwszego stopnia, kierunek Psychologia w biznesie: Dawid Jordan, Zuzanna Lech, Krzysztof Dziarski, Julia Jabłońska, Kinga Bara (to będzie pierwsza publikacja).


Dwie drogi przekazywania dzieciom wiedzy ekonomicznej
Aby zrozumieć procesy ekonomiczne współczesnego świata, niezbędne staje się zdobycie ich podstaw najpierw przez dorosłych, którzy następnie będąc rodzicami, nauczycielami wprowadzają w świat ekonomii swoje dzieci i uczniów. Wiedzę ekonomiczną powinniśmy już zdobywać na możliwie wczesnym etapie edukacji. Połączenie dwóch dróg zdobywania wiedzy ekonomicznej, czyli tej od rodziców, jak i tej od nauczycieli pozwoli od najmłodszych lat kształtować odpowiednie postawy w tym zakresie. Sama wiedza, jednak to nie wszystko, jeśli nie użyjemy jej w praktyce jest mało warta.

Wnioski z badań
Wiele instytucji ekonomicznych zajmuje się badaniami, których celem jest sprawdzenie, jaki jest stan wiedzy Polaków z zakresu podstawowych obszarów ekonomii i finansów. Wnioski z badań nie pozostawiają złudzeń: Polakom brakuje wiedzy z zakresu podstaw ekonomii, nie najlepiej znają zasady funkcjonowania systemu podatkowego i bankowego, nie orientują się w możliwości oszczędzania i pomnażania swojego kapitału. Polacy potwierdzają, że wiedza z zakresu ekonomii i finansów jest potrzebna w codziennym życiu. Niestety zdecydowanie rzadziej uznają ją za interesującą i łatwą do zrozumienia. Prawdziwe wyzwanie dla wszelkich programów edukacyjnych to przedstawienie zagadnień z tej dziedzinyw przystępny sposób. Jedynie co 4-ty badany uważa, że informacje dotyczące ekonomii są łatwe do zrozumienia. Jednym z pytań w czasie przeprowadzenia badania było:

Kto powinien być przede wszystkim odpowiedzialny za edukowanie Polaków w zakresie finansów, ekonomii, gospodarki?

Rolę głównego edukatora według Polaków powinna pełnić szkoła i nauczyciele.
Moim zdaniem jednak, od jak najmłodszych lat powinniśmy uczyć dzieci podstawowej wiedzy ekonomicznej i finansowej. W myśl przysłowia Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci, odpowiedzialność za zdobywanie wiedzy w dziedzinie ekonomii mają zarówno rodzice jak i nauczyciele. Choć ci ostatni, będą realizować taki program nauczania, jaki zostanie wprowadzony w ścieżkę kształcenia.

Dlatego, drogi Rodzicu, czytaj swojemu dziecku bajki ekonomiczne. A może razem je sobie opowiadajcie. Pozwól, by moc bajek ukoiła strach, podpowiedziała właściwe rozwiązanie, wskazała dobrą drogę i pomogła porządkować świat finansów. Rodzicu ucz swoje dziecko od najmłodszych lat stosować wiedzę ekonomiczną w codziennym życiu – mam tu na myśli wiedzę praktyczna.

Niech moc bajek będzie z nami !


 


Źródła

Kasdepke G. ,,Zaskórniaki i inne dziwadła z krainy portfela. 50 opowiastek z ekonomią w tle (plus jedna)”. Warszawa: Wydaw. Zysk i S-ka, 2016.
Źródła internetowe
Dostępny w World Wide Web: https://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/badania
Dostępny w World Wide Web: http://instytutwolnosci.pl/wp-content/uploads/2018/07/stan_wiedzy_ekonomicznej_Polakw.pdf
Dostępny w World Wide Web: https://jakoszczedzacpieniadze.pl/kieszonkowe-jak-uczyc-dzieci-finansow
Dostępny w World Wide Web http://magicznyswiatksiazki.pl/pieniadze-nie-rosna-na-drzewach-paul-mason-recenzja-190/
Dostępny w World Wide Web: https://egmont.pl/Basia-i-pieniadze,606763,p.html
Dostępny w World Wide Web: https://ksiegarnia.pwn.pl/Pieniadze-na-stol-O-finansach-na-wesolo,68693518,p.html
Dostępny w World Wide Web: https://www.znak.com.pl/ksiazka/julek-i-dziura-w-budzecie-sylwia-wojciechowska-115318
Dostępny w World Wide Web:https://www.empik.com/pestka-drops-cukierek-liczby-kultury-kasdepke-grzegorz,p1064487592,ksiazka-p

Autor

Irena Paczkowska

Mediator, założyciel Ośrodka Mediacji w Toruniu, Prezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji, współtwórca Serwisu StrefaMediacji.pl