Mediacja Gospodarcza 8 Razy Szybsza od Postępowania Sądowego

fot. geralt/px

Mediacje dla Przedsiębiorców

Mediacja w sprawach gospodarczych w skali Unii Europejskiej jest 8 razy szybsza od postępowania sądowego. Poza tym generuje 3 razy mniejsze koszty – twierdzi mec. Sylwester Pieckowski, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego.

Czy na pewno jako przedsiębiorca chcesz czekać 540 dni na rozstrzygnięcie sporu gospodarczego? Tyle średnio potrzeba czasu, aby otrzymać wyrok w danej sprawie. Nie wiadomo także, dla której strony będzie on korzystny.

Jakie są średnie koszty i czas postępowań sądowych w sprawach gospodarczych w krajach Unii Europejskiej?
Na podstawie badań Centrum ADR (Alternatywne Metody Rozwiązywania Konfliktów i Sporów) w Rzymie można przyjrzeć się bliżej kosztom i czasowi, który musi poświęcić przedsiębiorca na zakończenie sporu.

Przykładowe koszty sądowe, gdy wartość przedmiotu sporu wynosi 200 tys. euro:

  • na Cyprze 6,7 tys. euro,
  • w Szwecji 67,7 tys euro,
  • w Polsce 47 tys. euro.

Potrzebny czas na rozstrzygnięcie sądowe:

  • w Niemczech 246 dni,
  • we Włoszech 2205 dni,
  • w Polsce 540 dni.

Średnia długość postępowań sądowych oraz koszty
Dla całej Unii Europejskiej średnia długość postępowań sądowych to 647 dni, a średnia kosztów wynosi 25 337 euro.

Mediacja jako pozasądowy sposób rozwiązywania sporów
Średni czas prowadzenia mediacji to 87 dni, a koszty wynoszą 9488 euro.
W Polsce natomiast mediacje zabierają średnio 42 dni, a koszty wynoszą 10 tys. euro.

Wyniki statystyczne
Przy zastosowaniu mediacji w celu rozwiązania sporu o wartości 200 tys. euro można:
zaoszczędzić 37 tys.euro (koszty sądowe 47 tys. - 10 tys. koszty mediacji)
oraz skrócić czas o 498 dni (czas postępowania sądowego 540 dni – 42 dni na mediacje) - dowodzi adwokat Sylwester Pieckowski.

Czas na wnioski
Na podstawie przedstawionych wyliczeń można wyciągnąć wnioski dotyczące skuteczności pozasądowego rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcami. Dlaczego zatem tak często spierające się strony wybierają drogę sądową? Powody są różne... Przytoczę analizę prof. R. Rewalda, która mnie jako uczestnika i obserwatora sfery gospodarczej działalności szczególnie zainteresowała.
Rozpowszechnienie mediacji w Polsce to jednak:

"kwestia zmiany stosunków społecznych w gospodarce, gdzie ludzie przestaną myśleć o tym, jak należy drugiej stronie przyłożyć, (...), tylko muszą myśleć o tym, jak należy problem rozwiązać, żebyśmy mogli współpracować dalej" - prof. Roman Rewald, prezes Mazowieckiego Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Konfederacji Lewiatan

Ważne pytanie, które warto sobie zadać przed wstąpieniem na drogę sądową z innym przedsiębiorcą:

Jak rozwiązać spór, aby można było dalej ze sobą współpracować?

Koszty przeprowadzenia mediacji gospodarczej
Przyjęto zasadę, że koszty mediacji określają strony w umowie o mediację zawartej z mediatorem lub Ośrodkiem Mediacyjnym. Ośrodki mediacyjne dysponują cennikami, zawierającymi koszty związane z prowadzeniem mediacji.

Ten sposób rozwiązywania sporów nie wymaga od przedsiębiorców udziału w czasochłonnym i kosztownym procesie sądowym.
Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało zmiany zachęcające przedsiębiorców do podejmowania prób polubownego rozwiązywania sporów.

Stosowanie mediacji gospodarczej sprzyja budowaniu klimatu nowej kultury prawnej opartej na:

  • rozsądnym dialogu,
  • szacunku dla drugiej strony sporu,
  • współpracy przy osiąganiu satysfakcjonującego obie strony porozumienia.

Źródła

Agnieszka Rękas (red), Mediacja i sądownictwo polubowne, Warszawa 2010
adw. Sylwester Pieckowski, Mediacja w sprawach gospodarczych, Warszawa 2011
Księga jubileuszowa dedykowana dr Andrzejowi Tynelowi, Warszawa 2015

Autor

Urszula Winiarska

Pomysłodawca, Założyciel i Redaktor Serwisu StrefaMediacji.pl, Mediator Stały, Wiceprezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji. Od 2014 roku w swojej mediacyjnej pracy wykorzystuje doświadczenie zdobyte podczas praktykowania Uważności.