Mediacja - Jeden z Kluczy do Partnerstwa w Biznesie

fot. Moyan Brenn/flickr

Klucze Mediacji

Jeśli jako przedsiębiorca dążysz do prowadzenia firmy w oparciu o partnerstwo, przyjrzyj się temu, jak możesz wykorzystać mediacje. Przykładem mogą być działania w firmie „Czas na Herbatę.” Pani Marta Głowska, która pracuje dla sieci sklepów z wysokogatunkową herbatą i kawą, zgodziła się na udzielenie odpowiedzi na kilka pytań związanych z tym tematem.

 1. Proszę o przybliżenie nam partnerskich zależności, które stanowią podstawę działalności w firmie Progressive.

  W ramach swojej działalności Progressive prowadzi sklepy firmowe. Są one w połowie własnością Progressive, a w połowie prowadzone są na zasadzie umów franczyzowych. Takie umowy wiążą partnerów biznesowych z właścicielem marki specyficznymi ograniczeniami. Całość działalności odbywa się według ściśle określonych umowami zasad. Determinuje to partnerskie stosunki z franczyzobiorcą.
  Umowy są długoterminowe i wiążą partnera z franczyzodawcą na co najmniej 5 lat. Staramy się, aby po zakończeniu każdej umowy, franczyzobiorca widział korzyści ze współpracy i chętnie kontynuował umowę. Firma istniej na rynku 19 lat. Przez ten czas współpraca z naszymi partnerami przebiegała różnie, nie zawsze wszystko układało się tak jak powinno, czyli po partnersku.

 2. Jakie były powody, że zainteresowała się Pani mediacją jako sposobem rozwiązywania konfliktu?

  Rodzaj umowy jaką jest franczyza często rodzi napięcia. Czasami wynikają one z ograniczenia swobody. Zdarzało się, że powstawały spory, bo partnerzy nie przestrzegali zasad umownych. Kilka naszych umów znalazło swój finał w sadzie. Takie sporne sprawy ciągną się wtedy latami. Narażają obie strony na niepotrzebne koszty i stres. Jednocześnie nie pozwalają na odczuwanie satysfakcji wynikającej z zakończenia sporu. Sytuacja kiedy nie ma możliwości lub woli jednej ze stron do rozmowy, nie można wyjaśnić spornych kwestii brak możliwości na pozytywne zakończenie. Bez względu na finał jaki sprawa ma w sądzie, pozostaje poczucie krzywdy z jednej strony i brak satysfakcji u strony wygranej, że nie osiągnęła porozumienia. Wyrok staje się wtedy jedynie potwierdzenie racji.

 3.  Jak obecnie w sytuacjach konfliktowych wykorzystuje Pani mediacje?

  Po negatywnych doświadczeniach związanych z drogą sądową, narodził się pomysł, aby skłonić najpierw naszych partnerów do rozmowy, przed ewentualnym finałem sporu w sadzie. W ten sposób do umowy został dodany zapis, że każdy spór musi najpierw przejść etap negocjacji, a potem mediacji. Dopiero po nieudanych próbach, sprawa może trafić do sądu.
  Taki zapis jest również dowodem partnerskiego myślenia w firmie o franczyzobiorcach. Przy podpisywaniu kolejnych umów okazało się, że taki zapis daje poczucie bezpieczeństwa naszym franczyzobiorcom.
  Przy sprawach spornych najtrudniejszym elementem jest wysłuchanie się wzajemne i zrozumienie intencji stron. Dzięki prostemu zapisowi w umowie negocjacje, mediacje i zwykła rozmowa stały się kluczem do sukcesu współpracujących ze sobą partnerów biznesowych.

  Marta Głowska - Dyrektor do spraw rozwoju sieci Czas na Herbatę, odpowiada za podpisywanie i zakańczanie umów franczyzowych oraz umów najmu z galeriami handlowymi.

Autorzy

Urszula Winiarska

Pomysłodawca, Założyciel i Redaktor Serwisu StrefaMediacji.pl, Mediator Stały, Wiceprezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji. Od 2014 roku w swojej mediacyjnej pracy wykorzystuje doświadczenie zdobyte podczas praktykowania Uważności.

Irena Paczkowska

Pomysłodawca i Prezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji, mediator stały, współzałożyciel strony internetowej strefamediacji.pl