Mediacje w sprawach rodzinnych, czyli porozumienie jest możliwe.

fot. flickr

Mediacje w sprawach rodzinnych, czyli porozumienie jest jeszcze możliwe.

Szczególnie przy załatwianiu trudnych sprawach rodzinnych sąd powinien być ostatecznością. Problemy można bowiem rozwiązać poprzez rozmowę, wypracowanie porozumienia i przyjęcie jego ustaleń. Takie możliwości daje uczestnikom konfliktu spotkanie mediacyjne z udziałem bezstronnego mediatora. Celem jest umożliwienie spotkania się stron, które wspólnie mogą ustalić sporne kwestie oraz wypracować w tym zakresie porozumienie.

Zamiast orzekania w sądzie w postępowaniu mediacyjnym można także ustalić np.:

 • alimenty na rzecz dzieci lub małżonka;
 • podział majątku wspólnego;
 • określenie sposobu korzystania z mieszkania;
 • przyznanie mieszkania jednemu z małżonków;
 • wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi;
 • sporządzenie planu wychowawczego.


Ponadto mediacja w sprawach rodzinnych umożliwia:

 • szybsze i tańsze zakończenie sporu;
 • rozwiązanie konfliktu między małżonkami lub rodzicami dla dobra ich dzieci;
 • zachowanie poufności wszystkich informacji;
 • zagwarantowanie bezpiecznego miejsca, które sprzyja dobrej atmosferze rozmów;
 • zachowanie dobrych relacji z drugą stroną konfliktu;
 • trwałość uzgodnień;
 • stworzenie warunków do odreagowania emocji;
 • przejęcie odpowiedzialności stron za treść ostatecznego porozumienia (ugody);
 • lepsze zrozumienie przez członków rodziny uwarunkowań decyzji;
 • skupienie się na planowaniu przyszłości.

Wiesz już jakie sprawy pomaga rozwiązać spotkanie mediacyjne. Być może teraz wybierzesz ten sposób, jako drogę do zadawalających ustaleń dla dobra najbliższych Ci osób.


Źródła

dr Agata Gójska, Mediacja w sprawach rodzinnych, Warszawa 2011
A. Rękas (red), Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów, Warszawa 2010

Autor

Urszula Winiarska

Pomysłodawca, Założyciel i Redaktor Serwisu StrefaMediacji.pl, Mediator, Wiceprezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji