Na czym polega ugoda, czyli umowa między stronami.

fot. Flikr

W czasie postępowania mediacyjnego strony sporu mogą zechcieć ustalić warunki porozumienia. Trzeba zdawać sobie sprawę, że nie zawsze kończy się to pozytywnie. Mimo wszystko są duże sznse, aby doszło do ustalenia warunków ugody. Będzie to prawdziwym sukcesem obu stron. Jeśli zawierasz z klientami umowy przez Internet, telefon to już w momencie konstruowania umowy, możesz umieścić zapis o możliwości skorzystania z mediacji, gdy pojawi się konfliktu.

Ugoda, czyli umowa między stronami sporu.
W tego typu umowie określone są wzajemne prawa i obowiązki przedsiębiorców. Można określić np.:

  • wysokość rat lub odsetek,
  • termin spłacenia długu,
  • kto i w jakiej wysokości będzie ponosić koszty postępowania sądowego ( w tym także koszty mediacji).

 Przedsiębiorco - nie masz obowiązku zawierania ugody podczas mediacji!

Jeśli ugoda nie zastanie zawarta strony mogą dochodzić swoich praw w postępowaniu przed sądem. Pamiętać trzeba jednak, że porozumienie zawarte przed mediatorem może być zatwierdzone przez sąd. Wystarczy, że strony sporu wystąpią o to z wnioskiem skierowanym do sądu.

Jeżeli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji, (czyli przez komornika, tak jak wyrok sądu) sąd zatwierdza ją przez nadanie jej klauzuli wykonalności.

Poznając bliżej zagadnienia związane z mediacją należy stwierdzić, że jest to godny zastanowienia sposób na rozwiązywanie konfliktów. Nie wymaga bowiem od przedsiębiorców udziału w czasochłonnym i kosztownym procesie sądowym.


Źródła

Agnieszka Rękas (red), Mediacja i sądownictwo polubowne, Warszawa 2010
adw. Sylwester Pieckowski, Mediacja w sprawach gospodarczych, Warszawa 2011

Autor

Urszula Winiarska

Pomysłodawca, Założyciel i Redaktor Serwisu StrefaMediacji.pl, Mediator, Wiceprezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji