O ugodzie i kosztach mediacji.

fot. Flikr

Decydując się na rozwiązanie konfliktu trzeba poznać najważniejsze informacje dotyczące ugody, którą może się zakończyć postępowanie mediacyjne.

Co to jest ugoda?

Ugoda uwzględnia zdanie obydwu stron. Jest zawartym na piśmie porozumieniem pomiędzy pokrzywdzonym a sprawcą przestępstwa. Mediator nie przedstawia gotowej ugody, ale pomaga ustalić jej treść, zakres i czuwa, by była zgodna z prawem. Jeśli została wyrządzona szkoda sprawca może zobowiązać się, że ja naprawi. W sytuacji, gdy wyrządził krzywdę – można ustalić jej zadośćuczynienie i określić, w jaki sposób to nastąpi.

Ważne dla pokrzywdzonego i sprawcy.
Odpowiedzialność za wynik mediacji spoczywa na pokrzywdzonym i sprawcy. Nie każda mediacja kończy się podpisaniem ugody. Daje jednak dużą szansę, by strony podczas spotkania wysłuchały się i próbowały wygasić konflikt. Jeśli strony nie wypracują porozumienia sprawa wraca do sąd

Jakie są koszty mediacji?
Koszty mediacji karnej pokrywa w całości Skarb Państwa. W przypadku, gdy strony same zgłosiły się do mediatora (bez skierowania sądu, prokuratora, policji), to one pokrywają koszty mediacji przed rozpoczęciem sesji mediacyjnej. Należy wtedy zgłosić się do mediatora lub ośrodka mediacji. Listy stałych mediatorów znajdują się w sądach lub w ośrodkach, które zajmują się mediacją.

Krótkie podsumowanie
Mediacja zakończona ugodą lub w inny – satysfakcjonujący pokrzywdzonego – sposób zawsze jest okolicznością łagodzącą przy wymiarze kary. Ugoda mediacyjna w sprawie karnej nie ma mocy prawnej. Treść ugody musi być jednak wpisana w wyrok sądu.

 


Źródła

prof. dr hab. Ewa Bieńkowska, Mediacja w sprawach karnych, Warszawa 2011
A. Rękas (red), Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów, Warszawa 2010

Autor

Urszula Winiarska

Pomysłodawca, Założyciel i Redaktor Serwisu StrefaMediacji.pl, Mediator, Wiceprezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji