Obie Strony Sporu Wygrywają, czyli Mediacja dla Przedsiębiorców

fot. geralt

winner

Sądy w Polsce są stosunkowo drogie, a cała procedura trwa długo - stwierdza podczas rozmowy Pan Wiesław Jagielski, członek Zarządu spółki kapitałowej. Poznaj odpowiedzi na 3 ważne pytania związane z rozwiązywaniem sporów gospodarczych.

Dlaczego zainteresował się Pan mediacją jako sposobem rozwiązywania konfliktu?
Od 22 lat uczestniczę w życiu gospodarczym pracując w firmie handlowej. Z uwagi na szeroką działalność często spotykam się z różnymi problemami, sporami, konfliktami. Konflikty te wynikają najczęściej z reklamacji jakości lub ilości produktu czy usługi, braku zapłaty w terminie za dostarczony towar i tym podobne problemy.
Sądy w Polsce są stosunkowo drogie, a cała procedura trwa długo. Odwołania od wyroków zdarzają się często. W wielu przypadkach żadna ze stron nie jest zadowolona z rozstrzygnięcia. To są główne powody niechęci do korzystania z tej formy rozwiązywania problemów. Codzienne doświadczanie przeze mnie problemów, konfliktów różnego typu, zachęciło mnie do profesjonalnego podejścia do tematu mediacji.
Mediacja jako pozasądowy instrument rozwiązywania sporu jest jeszcze mało wykorzystywaną procedurą, a szkoda, bo w mojej ocenie to najlepsza metoda rozwiązywania problemu ułatwiająca pozostanie z drugą stroną konfliktu w dobrych relacjach.

Jakie są najważniejsze powody, aby przedsiębiorcy zamiast szukać rozwiązania w sądzie wybierali mediację?
Chciałbym zwrócić uwagę przedsiębiorców na 3 ważne powody, jakie przemawiają za stosowaniem mediacji.

 1.  Dzięki mediacji możemy z naszym partnerem biznesowym dalej pracować bez wieloletnich okresów wygaszania współpracy - biznesu aż do czasu rozstrzygnięcia sporu w sądzie.
 2. Drugi powód to wysokie koszty procesów sądowych w sprawach o znaczne kwoty. Procedura mediacyjna jest o wiele tańsza. Istotny jest również brak kosztów zastępstwa procesowego i obsługi prawników.
 3. Trzeci ważny powód to, że okres prowadzenia procedury mediacyjnej jest bardzo krótki. W przypadku rozstrzygnięć sądowych procedura trwa nawet kilka lat. Z reguły w tym okresie ulegają zniszczeniu wszystkie obszary biznesowe pomiędzy stronami sporu. Mediacja w konsekwencji doprowadza do tego, że obie strony sporu wychodzą z niego wygrane. Wiem, że to trudne do pojęcia przez kogoś kto w procedurze mediacyjnej nie brał udziału, ale właśnie to jest celem Mediacji. Naprawdę tak się dzieje.
  W przypadku procedury mediacyjnej staje się to możliwe, jeżeli obie strony skoncentrują się na:
  • przyszłości prowadzenia biznesu,
  • wspólnych korzyściach
  • i satysfakcji z efektów dalszej kooperacji.

Która z przeprowadzonych mediacji sprawiła Panu najwięcej satysfakcji?
To pytanie jest niezwykle ciekawe. Mając wieloletnie doświadczenie to nie mam tu faworytów. Każda sprawa, konflikt – spór jest trudną sytuacją. Gdy postępowanie mediacyjne zakończy się ugodą, oznacza to dla mnie sukces. Z każdego porozumienia cieszę tak samo, bo dalej z moimi kolegami z biznesu, możemy bez urazy, z szacunkiem dalej pracować, zarabiać pieniądze i rozwijać nasze firmy. Oczywiście po zakończeniu mediacji tych niezwykle trudnych i bardzo skomplikowanych, satysfakcji jest więcej. Wynika to z większego zaangażowania.
Jednak najważniejsza jest wielka satysfakcja z tego, że nadal można kontynuować współpracę korzystną dla obu stron.

Wiesław Jagielski – członek Zarządu spółki kapitałowej

Autorzy

Urszula Winiarska

Pomysłodawca, Założyciel i Redaktor Serwisu StrefaMediacji.pl, Mediator Stały, Wiceprezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji. Od 2014 roku w swojej mediacyjnej pracy wykorzystuje doświadczenie zdobyte podczas praktykowania Uważności.

Irena Paczkowska

Pomysłodawca i Prezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji, mediator stały, współzałożyciel strony internetowej strefamediacji.pl