Poznaj cechy charakterystyczne mediacji oraz jej zasady.

fot. Flikr

Mediacja to szczególne spotkanie spierających się stron w obecności mediatora. Najważniejszym celem jest wypracowanie porozumienia korzystnego dla zwaśnionych osób. Mediacyjne postępowanie wyróżnia się następującymi cechami:

  • Dobrowolność oznacza, że strony konfliktu nie są zmuszane do osiągnięcia porozumienia i dobrowolnie zgadzają się na udział w spotkaniu. Strony mogą wycofać się na każdym etapie postępowania mediacyjnego. Mediator nie może wywierać żadnej presji, aby nakłonić strony do udziału w mediacji.
  • Bezstronność wiąże się z postawą mediatora, który nie faworyzuje żadnej ze stron i jest obiektywny w swoich poglądach. Osoby biorące udział w spotkaniu  mediacyjnym mają równe prawa i są jednakowo traktowane. Mediator nie staje po żadnej stronie i nie wyróżnia żadnej z nich. Respektując godność stron mediator umożliwia im odnoszenie się do siebie z szacunkiem.

 

  • Neutralność przejawia się w tym, że stronom nie podsuwa się konkretnego rozwiązania. Osoba mediatora ma raczej pomóc w samodzielnym podjęciu decyzji przez strony konfliktu. Przyjęte przez strony postanowienia mediator stara się urealnić i ukonkretnić.
  • Akceptowalność przejawia się w tym, że spierające się osoby zgadzają się na udział osoby trzeciej, która pomoże im wypracować porozumienie. Proces mediacji wymaga zgody i akceptacji uczestników spotkania, na zasady obowiązuje podczas rozmowy. Ustalane są one na początku spotkania, ale jeśli nie ma takiej zgody mediacja nie może być przeprowadzona.
  • Poufność oznacza, że wszystkie sprawy i informacje przekazane na spotkaniu są objęte tajemnicą. Mediator nie ujawnia nikomu tego, o czym się dowiedział. Jeśli strony w obecności mediatora podpiszą ugodę, wtedy protokół lub sprawozdanie zawiera niezbędne informacje typu:  kto brał udział w mediacji, ile było spotkań, gdzie się odbywały.

Warto wspomnieć, że mediator nie ma prawa do podejmowania rozstrzygających decyzji.
Tym właśnie odróżnia się od sędziego, czy arbitra. Poza tym orzeczenie sądu nie zmierza do pojednania zwaśnionych stron, ale raczej do rozstrzygnięcia, kto ma rację.

Rola mediatora w porównaniu np. z sędzią jest zdecydowanie odmienna. W tym właśnie kryje się siła tego sposobu dochodzenia do rozwiązania sporu. Zadaniem osoby prowadzącej spotkanie mediacyjne jest przede wszystkim godzenie konkurencyjnych ludzkich interesów i takie ułożenie wzajemnych relacji, aby były obopólnie satysfakcjonujące. W tym tkwi właśnie prawdziwy potencjał. Warto go wykorzystać w trudnych, napiętych sytuacjach problemowych.

Sprawdź, czy ten sposób wypracowania porozumienia zadziała także w Twoim przypadku.

Autor

Urszula Winiarska

Pomysłodawca, Założyciel i Redaktor Serwisu StrefaMediacji.pl, Mediator, Wiceprezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji