Rozwodzisz się? Poznaj Plan Opieki Rodzicielskiej.

fot. corel photo stock

Rozwodzisz się? Poznaj koniecznie Plan Opieki Rodzicielskiej.

Rozstający się ze sobą małżonkowie powinni szczegółowo zaplanować zasady, na jakich będą współpracować jako rodzice. Rozwodowi najczęściej towarzyszy stres, napięcie, poczucie zranienia. Wszystkie te emocje przeszkadzają w podejmowaniu wspólnych decyzji. Tymczasem dla dobra dzieci, jak i samych rodziców obowiązkowo należy porozumieć się w takich sprawach jak np.:

 • zasady opieki (główne miejsce zamieszkania dziecka, kontakty z drugim rodzicem),
 • sposoby finansowania potrzeb dziecka.

Co może zawierać Plan Opieki Rodzicielskiej (Plan Wychowawczy)?
Określa się w nim następujące dane:

 1. Miejsce zamieszkania i kontakty z drugim rodzicem. Główne miejsce zamieszkania dziecka.
 2. Harmonogram spotkań z drugim rodzicem: (w roku szkolnym, w trakcie wakacji, zasady spędzania świąt i innych dni szczególnych).
 3. Zasady spotkań z drugim rodzicem (sposób odbierania i odwożenia dziecka, co dziecko zabiera ze sobą na spotkanie, pomoc dziecku w obowiązkach podczas spotkań np. odrabianie prac domowych, sposób dokonywania zmian terminów spotkań).
 4. Kontakty dziecka z innymi osobami. Zasady spotkań z dalszą rodziną i innymi ważnymi dla dziecka osobami.
 5. Udział nowych partnerów w życiu dziecka.
 6. Udział rodziców w istotnych decyzjach dotyczących dziecka. Szkoła (kryteria wyboru, wymiana informacji dotyczących wyników szkolnych dziecka, udział w imprezach szkolnych i pozaszkolnych). Zajęcia pozalekcyjne (priorytety dotyczące rozwoju dziecka, dowożenie na zajęcia).
 7. Zasady wychowawcze. Zasady wspólne i różne w obu domach (np. rytm dnia, korzystanie z komputera, TV, telefonu komórkowego, dieta, tradycje, zwyczaje, obyczaje religijne rodziców i dziecka).
 8. Zakres samodzielności dziecka w podejmowaniu decyzji jego dotyczących.
 9. Uczestniczenie rodziców w kosztach utrzymania dziecka.
 10. Kalkulacja potrzeb dziecka, oszacowanie wydatków, sposób uczestnictwa w kosztach przez każdego z rodziców (kieszonkowe, wydatki bieżące, zakres samodzielności w gospodarowaniu własnymi pieniędzmi).

Opieka zdrowotna
Zasady odpowiedzialności za zdrowie dziecka (rutynowe badania, szczepienia, specjalne potrzeby, zasady podawania leków i leczenia w warunkach domowych, wymiana informacji w tym zakresie).

Jeśli zatem rozwodzący się rodzice określą zasady funkcjonowaniu wzajemnych relacji z dzieckiem po rozstaniu, to jest duża szansa, że pozostaną partnerami w wychowaniu. Może to tylko ułatwić dziecku i jego rodzicom tworzenie dobrej atmosfery podczas spotkań. Wszystkie te ustalenia mogą być przyjęte podczas spotkania mediacyjnego z udziałem mediatora.

 


Źródła

dr A. Gójska, Mediacja w sprawach rodzinnych, Warszawa 2011
A. Rękas (red), Mediacja i sądownictwo polubowne, Warszawa 2010

Autor

Urszula Winiarska

Pomysłodawca, Założyciel i Redaktor Serwisu StrefaMediacji.pl, Mediator Stały, Wiceprezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji. Od 2014 roku w swojej mediacyjnej pracy wykorzystuje doświadczenie zdobyte podczas praktykowania Uważności.