Sprawdź korzyści, które może dać Ci mediacja.

fot. Flikr

Szukając sposobu rozwiązania trudnych spraw warto zastanowić się nad wyborem  mediacji. Na pewno pojawi sie wtedy pytanie dlaczego, jest to taki dobry sposób?

Wymienię teraz szereg korzyści godnych zauważenia i podkreślenia. Oczywiście nie można zagwarantować rozwiązania tym sposobem wszystkich spraw. Pojawia się jednak duża szansa zakończenia sporu, a efekty osiągnięte na drodze wspólnie wypracowanego porozumienia, zakceptują obie strony konfliktu.

Warto zwrócić uwagę na co najmniej 8 korzyści wynikających ze wspólnego spotkania i rozmowy zwaśnionych stron w obecności mediatora.

1. Oszczędności finansowe
W porównaniu z drogim i obciążającym emocjonalnie postępowaniem sądowym jest to tania metoda prowadząca do rozwiązania sporów.

2. Szybkość działania
Rozprawy sądowe zazwyczaj zabierają wiele czasu, by doprowadzić do rozstrzygających decyzji. Mediacje pozwalają na szybsze doprowadzenie do rozwiązania konfliktu i przyniesienie konkretnych rezultatów.

3. Satysfakcja obu zwaśnionych stron
Obie strony muszą zaakceptować uzgodnione rozwiązania. Nikt z zewnątrz nie narzuca im gotowych rozwiązań, a tak często bywa w sądzie.

4. Przestrzeganie ustaleń porozumienia
Zwaśnione strony samodzielnie wypracowują rozwiązanie konfliktu. Wtedy istnieje duże prawdopodobieństwo, że chętniej zaangażują się w wypełnianie warunków ugody. Jest to przecież wynik ich własnych pomysłów.

5. Kontrola wyników
W odróżnieniu od rozstrzygnięć sądowych, arbitrażowych strony mają wpływ na wynik i ustalenia porozumienia. W drodze negocjacji współdecydują o ostatecznych wynikach spotkania mediacyjnego

6. Obrona relacji i wzajemnych kontaktów
Atutem mediacji jest także fakt, że porozumienie uwzględnia interesy zainteresowanych osób. Gdy w procesie sądowym wygrywa tylko jedna strona, może to burzyć przyszłe kontakty. Porozumienie mediacyjne jest szansą, aby te relacje zachować.

7. Konkretność ustaleń
Podczas spotkania mediacyjnego jest czas, aby dokładnie określić sposoby realizacji konkretnych decyzji. Łatwiej jest po akceptacji obu stron wprowadzać je w życie. Daje to także większą gwarancję na przestrzeganie i wykonanie warunków porozumienia.

8. Trwałość podjętych decyzji
Wypracowane przez obie strony ustalenia, rozwiązania utrzymują się przez dłuższy czas., bo są wynikiem wspólnego spotkania i wzajemnego wysłuchania się uczestników mediacji.

Mediacje jako metoda rozwiązywania sporów i konfliktów nie jest jeszcze w Polsce powszechna i popularna. Wykorzystywana jest z dużym powodzeniem w wielu krajach np. w Szwecji, Anglii czy Stanach Zjednoczonych. Zaletą są korzyści, które ze sobą niesie.

Wybierając mediacje trzeba pamiętać, że wybieramy jednocześnie sposób, by przedstawić swoją opinię i wysłuchać punktu widzenia drugiej strony. Efektem może być porozumienie zwaśnionych stron, do którego tak trudno czasem dotrzeć.

Autor

Urszula Winiarska

Pomysłodawca, Założyciel i Redaktor Serwisu StrefaMediacji.pl, Mediator Stały, Wiceprezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji. Od 2014 roku w swojej mediacyjnej pracy wykorzystuje doświadczenie zdobyte podczas praktykowania Uważności.