Umowa z klauzulą o mediacji – 4 pozytywne konsekwencje jej zastosowania

Kiedy pojawia się konflikt, szczególnie przedsiębiorcy są zainteresowani, aby sprawa nie trafiła na drogę sądową. Dlaczego? Niestety jest duże prawdopodobieństwo, że utknie się na długie lata w kosztownym procesie sądowym. Do tego dochodzi obsługa prawna i wysokie koszty sądowe. Sam proces sądowy także wymaga ponoszenia znacznych nakładów finansowych. Nie ma się przy tym gwaracji na pozytywny rezultat. Właśnie w sytuacjach konfliktowych możesz zdecydować się na wykorzystanie mediacji, zanim sprawa trafi do postępowania sądowego.

2 główne rodzaje korzyści ze stosowania mediacji

Decudując się na mediację gospodarczą, jako przedsiębiorca możesz zdobyć 2 rodzaje celów (korzyści).

  1. Wykorzystasz rozwiązanie ekonomiczne, które jest szybkie, tanie, skuteczne i bezpieczne.
  2. Masz szansę, aby zachować dobrą reputację i pozostanie w dobrych relacjach biznesowych.

Zamiast kierować sprawę do sądu zastanów się, czy więcej korzyści i mniej strat osiągniesz wybierając pozasądową drogę dochodzenia do roszczeń.

4 konsekwencje zastosowania mediacji w sporze między przedsiębiorcami:

Bezpieczne rozwiązanie na przyszłość

W tej prostej procedurzeTy i Twój kontrahent macie szansę na odniesienie sukcesu. Zatem zaletą mediacji jest możliwość osiągnięcie satysfakcji przez obie strony sporu.W sądzie wskazywany jest wygrany i przegrany. Poza tym razem z drugą stroną konfliktu masz kontrolę nad wynikiem porozumienia. Tego nie zapewnia sąd, który rozstrzega w danej sprawie.

Tania procedura

Mediacja pozbawiona jest większości wydatków okołoprocesowych. Już w trakcie podejmowania decyzji masz pełną świadomość dotyczącą wysokości kosztów.

Szybkość zastosowania, gdy pojawi się konflikt

Czas trwania mediacji to zaledwie kilka dni lub tygodni. Procedury sądowe trwają wiele miesięcy lub nawet lat. Niestety kosztów takiego procesu nie da się precyzyjnie określić.

Skuteczne rozwiązania

Postępowanie mediacyjne nie daje gwarancji, że każdy spór zakończy się podpisaniem porozumienia. Jeśli jednak dojdzie do sformułowania ugody pojawia się duże prawdopodobieństwo, że wypracowane ustalenia będą trwalsze niż orzeczenie sądowe.

Pomyśl! Zanim skierujesz sprawę do sądu

Przed konfliktem sądowym możesz się ustrzec już na etapie sporządzania umowy z kontrahentem.Temu właśnie celowi służy tzw. „klauzula mediacyjna”, z której możesz skorzystać.

Przykładowy zapis np. w regulaminie strony internetowej uwzględniający mediację:

„Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy „ firmą A” a "firmą B", lub w związku z nimi, będą przedmiotem mediacji. Gdyby w terminie 30 dni od wyznaczenia mediatora lub w innym dodatkowym terminie uzgodnionym przez strony, mediacja nie doprowadziła do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym.”

Zachowanie dobrych relacji biznesowych z obecnymi i przyszłymi partnerami

Umieszczając klauzule o mediacji w umowie, zanim pojawi się konkretny spór lub konflikt odnieść możesz wiele korzyści. Jedną z nich, jest zachowanie dobrych relacji biznesowych i zbudowanie zaufania będącego ważnym elementem wspólpracy przedsiębiorców. Wykorzystując klauzulę mediacyjną unikniesz również stresu związanego z przebywaniem na sali sądowej i nie staniesz się częścią nastawionej na zwycięstwo albo klęskę procedury sądowej. Droga sądowa, jeśli nie podpiszesz porozumienia i tak jest przecież zawsze do Twojej dyspozycji.

Od Ciebie zależy, czy wykorzystasz potencjał pozasądowego rozwiązania sporu i zakończysz go podpisując uzgodnione i zaakceptowane przez obie strony porozumienie, czy raczej zwrócisz sie do sądu. W przypadku prowadzenia działalności gopsodarczej nabiera to szczególnego znaczenia. Jako polski przedsiębiorca masz prawo dochodzić swoich należności w obrocie gospodarczym w najmniej czasochłonny i kosztowny sposób.

 


Źródła

adw. Pieckowski S., Mediacja w sprawach gopsodarczych, Warszawa 2011

Autor

Urszula Winiarska

Pomysłodawca, Założyciel i Redaktor Serwisu StrefaMediacji.pl, Mediator Stały, Wiceprezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji. Od 2014 roku w swojej mediacyjnej pracy wykorzystuje doświadczenie zdobyte podczas praktykowania Uważności.