Zadania dla mediatora i czas trwania mediacji.

fot. Flikr

Jakie są zadania mediatora?

Spotkanie mediacyjne nie może się obyć bez obecności mediatora. Jego zadaniem jest pomóc stronom wypracować porozumienie, wspierać obie strony, łagodzić emocje i czuwać nad przebiegiem spotkania.

Mediator nie jest odpowiedzialny za wynik mediacji i nie narzuca własnych rozwiązań. Od pokrzywdzonego i sprawcy zależy czy dojdzie do porozumienia. Udział mediatora daje szansę, by szybko zakończyć postępowanie karne.

Kto wnioskuje o przeprowadzenie mediacji w postępowaniu karnym?
Inicjatorami spotkania z mediatorem może być:

  • sąd lub prokuratura,
  • pokrzywdzony,
  • sprawcy przestępstwa,
  • policja – w trakcie dochodzenia.

Jak długo trwa postępowanie mediacyjne?
Postępowanie mediacyjne nie powinno trwać dłużej niż miesiąc. Strony muszą dobrowolnie, bez presji wyrazić zgodę na uczestniczenie w mediacji.

Autor

Urszula Winiarska

Pomysłodawca, Założyciel i Redaktor Serwisu StrefaMediacji.pl, Mediator Stały, Wiceprezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji. Od 2014 roku w swojej mediacyjnej pracy wykorzystuje doświadczenie zdobyte podczas praktykowania Uważności.